Eldre mann og datter. Sikkerhet og brannsikkerhet. Eldre mann og datter. Sikkerhet og brannsikkerhet.

Røykvarslere og trygghetsalarmer øker brannsikkerheten

Dette er et av de mest betryggende og beste tiltakene Västervik kommune har iverksatt for å unngå brannulykker og livsfarlige branner som er så vanskelige å håndtere.

Jakob Dahlqvist

Branntekniker i Västervik brann- og redningstjeneste

Flere kommuner i Sverige samarbeider i dag med det lokale brannvesenet for å finne brannforebyggende løsninger. En god måte er å installere røykvarslere som er koblet til trygghetsalarmer og varsler en alarmsentral. Västervik kommune har tatt initiativ til å knytte sammen systemet for å redde flere liv. Et samarbeidsprosjekt mellom brann- og redningstjenesten og sosialtjenesten har til formål å gi alle kommunens trygghetsalarmer et system for brannvarsling. Careium møtte noen av de involverte i prosjektet for å høre om og diskutere erfaringene deres.

Hvordan fungerer det?

Den optiske Careium-røykvarsleren kan kobles til alle trygghetsalarmer og alarmsystemer fra Careium. Når en røykvarsler aktiveres, sendes en prioritert alarm til alarmsentralen, som deretter kontakter brukeren. Dette gjør det mulig å kontrollere situasjonen og avgjøre om en utrykning er nødvendig eller ikke. Det kan også være at personen ikke hører eller kan reagere på en brannalarm uten hjelp. Liv kan reddes, og i tillegg kan unødvendige utrykninger fra nødetatene unngås ved å skille falske alarmer fra reelle nødssituasjoner. 

– Med alarmsystemet kan vi raskt se situasjonen, noe som er avgjørende, sier Sven Tholén, utviklingssjef i sosialetaten i Västervik.

Fordeler

I tillegg til å øke trygghetsfølelsen blant eldre og pårørende, bidrar disse tiltakene også til å sikre at den generelle sikkerheten i boligene kan gjennomgås når brannmannskapene installerer røykvarslere. 

– Vi kan ikke legge nok vekt på hvor tilfredse vi er med at vi har oppnådd dette. Dette er et av de mest betryggende og beste tiltakene Västervik kommune har iverksatt for å unngå ulykker og livsfarlige branner, som er så vanskelige å håndtere, sier Jakob Dahlqvist.

Vil du vite mer?

Last gjerne ned rapporten Brannsikkerhet for en aldrende befolkning. Her kan du også lese mer om samarbeidet mellom nødetatene og sosialtjenesten i Västervik.