Den selvstendige senioren

Idag lever mange seniorer et selvstendig liv der de ikke vil være avhengig av sine pårørende eller helsevesenet. De reiser, treffer venner og familie og går turer, og de er fast bestemt på at ikke vil være en byrde for andre. Det å bli sett på som en” senior” eller” hjelpeløs” kan derfor kjennes for personen litt vanskelig og det å akseptere andres sin hjelp blir et stort steg bort fra selvstendigheten! 

Vi på Careium har gjennomført en studie blant personer over 65 år, som bor i Frankrike, Tyskland, Sverige og Storbritannia, for å få et innblikk i deres eget syn på sin helse og sitt aldrende. Konklusjonen av resultatet var oppmuntrende; seniorer er overveiende positive og har en tro på framtiden, tilogmed blant de eldste aldersgruppene. Derimot er det mange eldre som kjenner en usikkerhet for å gå ut alene og flere av de spurte kjente at verden har blitt en mer usikker plass. Det er denne usikkerheten som i sin tur kan skape angst og isolering. 

Med denne kunnskapen, i kombinasjon med de tjenester som vi gir, vil vi på Careium hjelpe seniorer til et mer selvstendig liv uten risiko og angst for isolering. For eksempel, med hjelp av den nye mobile trygghetsalarmen Careium 450 kan brukeren lettere opprettholde kontakt med sine pårørende samtidig som de forsikrer seg om at noen vet hva det er. Dette i sin tur leder til en økende trygghetsfølelse hos senioren.

Det å ha regelmessig fysisk aktivitet er viktig når du begynner å bli eldre, da det viser seg å ha en positiv effekt på hjernen, fokus, reaksjonstid, og ikke minst minimere depresjon. Careium 450 er en mobil trygghetsalarm som man kan ha rundt halsen, i beltet, som i en nøkkelring eller tilogmed i en lommebok. Den gjør det mulig å leve et selvstendig og aktivt liv så lenge som mulig.

Selvom senioren ikke behøver hjelp med noe spesielt, kan Careium 450 øke selvtillit til å våge seg ut på en tur alene. Bare det å vite for brukeren at man kan komme i kontakt med sine pårørende, eller en alarmsentral om en ulykke inntreffer, gjør at de kan være med aktive. Med sin høyttalertelefon samt mulighet for å sende ut en forhåndsbestemt SMS, så er det enkelt og opprettholde kontakt med sine pårørende. Sammen med GPS-sporing er det også alltid noen som vet hvor senioren er.  

Careium 450 er det produktet som ønsker å skape selvstendighet for senioren, uten at man skal føle seg overvåket eller under kontroll. Den ligger der bare som en ren trygghet for alle parter.