Trygghetsalarmer: Det haster for lokale myndigheter å bli digitale

Ca. 900 000 telecare-brukere i Storbritannia kan bli berørt når BT skal slutte å installere fastlinjer etter 2023.

En teknisk artikkel fra Doro, markedsledende innen digitale omsorgsløsninger, advarer om at sårbare voksne kanskje ikke får den akutte hjelpen de trenger hvis lokale myndigheter ikke gjør tiltak.   Telefonleverandører, deriblant BT og Virgin Media, har kunngjort at de vil stenge analognettet helt i 2025.

«Hvis tjenesteleverandører venter og ikke begynner å installere digitale enheter nå, vil de simpelthen ikke ha ressurser til å fullføre installasjonene før 2025,» advarer Wendy Darling, direktør for Doro Care i Storbritannia.

Det er for tiden en misoppfatning blant mange lokale myndigheter om at analoge enheter fortsatt vil fungere på digitale telefonnettverk. En rekke overvåkingssentre for teknologibaserte omsorgstjenester (TECS) melder imidlertid allerede  om feilprosenter på ca. 11,5 %.

«Jo nærmere vi kommer den digitale endringsdatoen i 2025, vil vi se desto høyere antall mislykkede samtaler. Svenske kommuner gjennomgikk den samme overgangen for ti år siden, og tragisk nok meldte de om noen feil med dødelig utfall,» sa Darling.

Den svenske teleleverandøren Telia oppgraderte sitt kjernenettverk til et neste-generasjons nettverk (NGN) i 2007. Kort tid etter døde en 76 år gammel mann da hans analoge trygghetsalarm ikke koblet seg til det digitale nettverket via hans analoge telefonledning. Samme år ble det anslått at 20 % av alarmtilkoblingene via et NGN mislyktes.

Det har imidlertid vært spørsmål om påliteligheten til britiske nettverk også. Under noen tidlige utprøvinger av digitale systemer ble det påvist at noen av de utvalgte mobilnettverkene hadde begrensede tilkoblingsmuligheter i visse områder.

«Svaret er å ta belastningen med å kjøpe inn SIM-kort vekk fra lokale myndigheter og gi den til tjenesteleverandøren. Roaming-SIM-kort, spesifikt beregnet på maskin-til-maskin-applikasjoner, leveres med alle Doro Care digitale systemer. Det betyr at tilkoblingsproblemer er sjeldne. Men i tilfelle det blir et problem, gis det brukerstøtte umiddelbart,» sa Darling.