Careium, tidligere Doro Care

Medisindispenser

En legemiddeldispenser gjør at man slipper å huske hvilke tabletter man skal ta, og når. Den er svært nyttig for eldre personer, personer med nedsatt hukommelse eller mentale helseproblemer som har en tendens til å glemme å ta legemidlene sine, delvis på grunn av mengden tabletter de tar. Medisindispenseren gir brukeren en påminnelse i form av en alarm og et blinkende lys når det er tid for å ta medisinen. Den gjør riktig dose tilgjengelig på riktig tidspunkt om dagen eller kvelden, samtidig som resten av tablettene er sikkert oppbevart. Hvis brukeren ikke tar medisinen, sendes et varsel til alarmsentralen via trygghetsalarmen.
  • Påminnelser og varslinger

  • Programmerbar

  • Enkel å bruke

Velg farge:

Doro Pill dispenser

Hvordan virker det?

Medisindispenseren har 28 enkeltrom som er tilgjengelige via et låsbart lokk, og kan fylles og programmeres av brukeren, et familiemedlem, en pleier eller en apoteker. Når den er konfigurert, kan brukeren ta medisinen sin i et bestemt tidsrom, og den kan også fungere som påminnelse. Hvis brukeren ikke tar medisinen sin, sendes et varsel til alarmsentralen. Klokkeslett og dato for neste dose kan vises på skjermen ved å trykke på en knapp. Dispenseren er lett å programmere via LCD-skjermen, og har innstillinger for varslingslyd, blinkende lys og sommer-/vintertid.

Hvilket problem løser det?

For mange kan det å huske å ta den daglige medisinen være forskjellen på liv og død. Mange glemmer imidlertid å ta medisinen sin, og en medisinpåminnelse kan være en god måte å hjelpe dem å huske å ta medisinene på.

Håndbøker

Alltid hos Doro

Gratis retur innen 14 dager

 

Brukerstøtte

Har du brug for support angående vores tjenester og produkter? Her finder du al den hjælp, du behøver.

 

Brukerstøtte >