Doro Care wordt Careium

Vandaag kondigen we een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf aan. In december 2021 gaan we Doro Care en Doro Phones opsplitsen. Doro Care zal dan verdergaan onder de nieuwe merknaam Careium, terwijl Doro Phones onder de naam Doro wordt voortgezet. Onze focus blijft hetzelfde: de veiligheid en levenskwaliteit van senioren verbeteren.

"We blijven groeikansen zien in zowel bestaande als nieuwe markten vanuit een aantal perspectieven: De vergrijzing en digitalisering van onze wereld zetten zich voort, de vraag naar technische oplossingen neemt toe en de financieringskloof groeit. Ik ben ervan overtuigd dat een opsplitsing het beste voor beide bedrijven is, zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken, zegt Carl-Johan Zetterberg Boudrie, voorzitter en CEO van Doro Group.

In de komende jaren staat de maatschappij voor een grote uitdaging om de veiligheid en levenskwaliteit van senioren te verbeteren. Bij Careium geloven we dat technologie essentieel is om de problemen van een vergrijzende bevolking aan te pakken, waarbij de maatschappij voor meer mensen met minder middelen moet zorgen.

Careium biedt dezelfde uitgebreide portfolio van producten en diensten als voorheen, en daarmee willen we de zorg effectiever, proactiever en mondiger maken. Onze oplossingen omvatten softwareplatformen, veiligheidsalarmen, virtuele controles, bewakingscentra en meer.

Bovendien hebben we onszelf verder ontwikkeld en verbeterd. Als op zichzelf staand bedrijf kan Careium de kansen die ons te wachten staan ten volle benutten. Ons bedrijf richt zich uitsluitend op wat het succesvol maakt en past zich daaraan aan, terwijl het tegelijkertijd de best mogelijke partner voor onze gebruikers, klanten en belanghebbenden is. Wij willen de grootste leverancier van zorgtechnologie in Europa worden.

Vanaf begin november wordt Careium actief onder de nieuwe merknaam.