Försäkran om överensstämmelse

Ange modellnamnet så som det står skrivet på produktetiketten för att hitta en försäkran om överensstämmelse.