Enligt Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) har du rätt att:

  • Få information om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig – Formulär 1

OBS! En begäran om rättelse, radering etc, måste föregås av en begäran om upplysningar via formulär 1 ovan.  

  • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter – Formulär 2
  • Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter – Formulär 2
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter – Formulär 2
  • Begära överföring av dina personuppgifter, som du har tillhandahållit oss, genom att få ut data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt (dvs om mottagaren av personuppgifterna kan läsa det elektroniska format vi levererar), så kan vi föra över dina personuppfter direkt till den mottagare du anger –  Formulär 2

OBS! Om du har ett Careium-larm genom din kommun, ska du kontakta kommunen för information om dina personuppgifter.

Använd formulären ovan för att skicka in din begäran. På detta sätt kan vi hantera din begäran så fort och effektivt som möjligt. För att säkerställa att vi hittar alla eventuellt förekommande uppgifter om dig i våra system och fullgöra din begäran, ber vi dig fylla i alla uppgifter. Personuppgifterna du anger i detta formulär innebär också en behandling, enligt Dataskyddsförordningen. Därför krävs samtycke av dig, vilket bekräftas i ett särskilt fält i formuläret. Om du vill ta tillbaka din begäran kan du alltid göra det fram tills den är behandlad.

All information som inlämnas till oss via detta formulär raderas efter sex (6) månader från det datum då begäran är fullgjord.

Vi kommer att skicka de uppgifter vi eventuellt behandlar, som rör dig, per post till den adress du är mantalsskriven på, i utskrivet format på papper, samt i elektronisk form via en dedikerad filöverföringsjtänst. Detta förfarande beskrivs i vårt svar till dig.