GDPR Begäran om rättelse, radering, begränsning, överföring, invändning

Använd detta formulär om du vill begära: För att säkerställa din identitet

- Rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig

- Överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

- Begränsning av eller invändning mot Careiums behandling av dina personuppgifter

 

För att säkerställa din identitet, dvs att personuppgifterna vi behandlar verkligen avser den som begär ut dem, behandlar vi din begäran enligt ovan först efter att du skickat in begäran att få information om dina personuppgifter. En sådan begäran kommer att generera ett verifierbart ärendenummer.

Ärendenummer

Fullständigt namn

Adress

Kontakt information

Begäran om rättelse av personuppgifter

Begäran om radering av personuppgifter

Begäran om överföring av personuppgifter till annan personuppgifsansvarig

Begäran om begränsning av behandling av personuppgifter

Jag begär att Careium begränsar behandling av mina personuppgifter, till att enbart lagra uppgifterna, intill dess att jag inkommer med annan begäran, på grundval av

För att kunna behandla din begäran enligt ovan, kan Careium behöva kontakta dig för ytterligare information eller förtydligande.

Begäran om invändning mot behandling av personuppgifter

Jag vill inte