Lennart Jacobsen
Towa Jexmark
Cecilia Ardström
Kai Tavakka
Stefan Berg
Christian Walén

Careiums Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med adress Anna Lindhs Plats 4, 211 19 Malmö, är Careiums revisor. Johan Rönnbäck, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.