Maria Khorsand
Kai Tavakka

Careiums Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med adress Anna Lindhs Plats 4, 211 19 Malmö, är Careiums revisor. Johan Rönnbäck, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.