Maria Khorsand
Cecilia Ardström
Stefan Berg
Kai Tavakka

Careiums Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med adress Anna Lindhs Plats 4, 211 19 Malmö, är Careiums revisor. Johan Rönnbäck, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.