Careium, tidigare Doro Care

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman väljs Careium AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.