År Transaktion Förändring av antal aktier Emmissions-kurs, kr Ökning av aktie-kapital, Mkr Inbetalt belopp, Mkr Totalt antal aktier
2001 Directed new issue 11,764,705 8.50 11.8 100 21,467,859
2005 New share issue 7,141 1.00 0 0 21,475,000
2005 Reverse split, 5:1 –17,180,000 0.00 0 0 4,295,000
2006 New share issue, 3:1 12,885,000 6.00 64.4 71.2 17,180,000
2006 Offset issue 227,631 7.66 1.1 1.5 17,407,631
2009 Directed new issue 1,700,000 9.50 1.7 16.2 19,107,631
2011 Directed new issue 241,543 25.56 0.2 6.3 19,349,174
2013 Directed new issue 1,457,000 27.89 1.5 40.6 20,806,174
2014 Warrant programme 398,309 35.30 0.4 14.1 21,204,483
2015 Directed new issue 2,033,772 41.50 2 84.4 23,238,255
2017 Warrant programme 517,000 42.00 0.5 21.7 23,755,255
2018 Directed new issue 449,313 42.60 0.4 19.2 24,204,568