En investering i framtidens välfärdsteknik

Careium är sedan 2021 noterat på Nasdaq First North (kortnamn CARE). Vi är norra Europas marknadsledare på välfärdsteknik och ser fyra goda skäl att investera i Careium och framtidens välfärdsteknik.

1. Careium transformerar äldrevården

Vi transformerar äldrevården med hjälp av digital välfärdsteknik. Fler och nya tjänster ökar den genomsnittliga intäkten per användare genom ökat värde för vårdgivare och äldre.

2. En växande marknad

Genom både organisk tillväxt och strategiska förvärv har verksamheten vuxit med i genomsnitt 21 procent per år de senaste sex åren. Den adresserbara europeiska marknaden för välfärdsteknik bedöms ha en genomsnittlig årlig tillväxt på 11–13 procent under de närmaste åren.

3. Återkommande intäkter

Vår affärsmodell bygger på att tjänstedelen i vårt erbjudande (mjukvara, larmcentraler och fältpersonal), som utgör 80 procent av verksamheten, genererar återkommande intäkter över lång tid.

4. En hållbar samhällsutveckling

En av vår tids största utmaningar är att ta hand om en växande äldre befolkning. Careiums digitala lösningar är en viktig pusselbit i att skapa ett mer hållbart samhälle med både inkluderande trygghet och rätt resursutnyttjande.