Aktivt åldrande för personer som lever med demens

För personer som lever med demens är ett hälsosamt åldrande viktigt. Genom en aktiv livsstil kan de med diagnos få hjälp med att sakta sjukdomsprogressionen. Det har gjorts flera studier om personer med demens som visar på de fysiska och psykiska fördelarna med att röra sig utomhus.

En aktiv livsstil mildrar inte bara symptomen och effekterna av demens, utan minskar också risken för att utveckla sjukdomen. I Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för demensriskreduktion har fysisk aktivitet rekommenderats starkt till vuxna med normal kognition för att minska risken för kognitiv nedgång. För personer med demens kan utomhusaktiviteter förbättra sömn, kost och aptit samt minska rastlöshet. Det har även visat att det ökar verbalt uttryck samt att vistelser utomhus förbättringar minnet (beroende på sjukdomens stadium och progression).

Ur vårdgivares och anhörigas perspektiv kan det så klart vara oroande att en person med demens vistas utomhus själv. Careiums högsta prioritet är demenspatientens säkerhet och vi kan inte låta vår rädsla hämma en persons möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv trots diagnos. Hur ska man ge personer med demens friheten att röra sig utomhus själva samtidigt som anhöriga och vårdgivare slipper oroa sig?

En lösning är trygghetslarm. Det finns de som upptäcker rörelse, de som har inställda påminnelser och de som kan nås på distans för att underlätta kommunikationen med brukaren. Det finns även mobila trygghetslarm som kan användas för att spåra en person. Ett exempel är Careium 480, en GPS-klocka som kan användas för platsspårning, kommunikation, skicka larmsignaler och som kan anpassas speciellt för att tillgodose behoven hos personer som lever med demens.

Här kan du ladda ner hela publikationen (engelska).

Vi har en åldrande befolkning och en del pratar om att en silvertsunami är påväg. Välfärdsteknik är välidigt viktigt för att upprätthålla och utveckla hälso- och sjukvården. Här kan du läsa mer

Östersunds berättelse berättar om hur Careium 480 har hjälpt dem i sitt arbete i kommunen.