Senior och en yngre kvinna tittar ut genom ett fönster

Brandsäkerhet för en åldrande befolkning

Brand i hemmet är vanligare och farligare än vad många tror. Varje år omkommer runt 100 personer i bränder i Sverige, de flesta i samband med bränder i hemmet och en absolut majoritet av dessa är äldre.

Hur kan vi stärka brandskyddet på ett kostnadseffektivt sätt för en befolkning som på sikt blir allt äldre? Careium presenterar sina insikter från den senaste forskningen men också de positiva erfarenheterna av att koppla samman röklarm med trygghetslarm. Med små medel kan vi rädda många liv!

Dyster statistik

För perioden januari till september 2020 uppmättes den högsta siffran för brandrelaterade dödsfall i Sverige sedan 2005. Totalt omkom 83 personer omkommit i brand, jämfört med 2019 då totalt 81 omkom under hela året. Enligt Mattias Delin, brandingenjör på Brandskydds-föreningen, är Corona-pandemin en tänkbar förklaring till den kraftiga ökningen. En ökad isolering i hemmet är en bidragande riskfaktor.

Åtgärder för att minska risker

Enligt MSB riskerar antalet döda i bostadsbränder att öka med drygt en tredjedel till år 2050. Brandskyddet måste enligt myndigheten i högre grad individanpassas för utsatta personer. Som en förebyggande åtgärd kan rökvarnare kopplas samman med trygghetslarm och därmed tillhöra samma larmcentral. En vidarekoppling av larmsignalen till hemtjänst eller anhöriga kan öka möjligheten att sätta sig i säkerhet.

Vägar framåt

Många riskfaktorer som bidrar till att fler äldre dör i bränder kan minimeras med kostnadseffektiva lösningar. Då många i riskgruppen redan har tillgång till trygghetslarm är en sammankoppling med röklarm en enkel lösning som kan rädda många liv. Det är ett lagkrav att ha en fungerande utrustning som varnar för brand. Genom att införa övervakade brandlarm hos äldre kan vi minska dödstalen.

Ladda ner publikationen som PDF.

 

I Västervik har man börjat med att koppla samman röklarm med trygghetslarm för att öka brandsäkerheten. Enligt Jakob Dahlqvist, brandingenjör vid räddningstjänsten i Västervik, är sammankopplingen bland det mest trygghetsskapande och bästa som de gjort i kommunen vad gäller skydd mot olyckor och dödsbränder.