Vi kan nu erbjuda uppkoppling med Välfärdsbredbandet!

Careium och Omsorgsportalen fördjupar sitt samarbete genom att erbjuda det nationella Välfärdsbredbandet som primär fast uppkoppling av trygghetslarm hemma hos de omsorgstagare som har tillgång till fiber.

Välfärdsbredbandet, som endast är avsedd för välfärdsteknik, är en trygg anslutning genom fibernäten och är separerad från omsorgstagarens egen bredbandstjänst. Tillsammans med en mobil uppkoppling ökar därmed driftsäkerheten för trygghetslarmen.

Careiums kunder som idag nyttjar trygghetslarmen Eliza eller CareIP® Mobile kan ansluta dessa till Välfärdsbredbandet där det finns tillgängligt.

"Att kunna erbjuda ett tryggt och säkert välfärdsbredband till våra tjänster känns väldigt bra. Vårt samarbete med Omsorgsportalen möjliggör att vi kan säkra uppkopplingen tillsammans, men också nå fler kunder. Framtiden kräver att mer information och data ska kunna hanteras på ett stabilt och säkert sätt och denna typ av redundant uppkoppling av välfärdsteknik möjliggör just detta", säger Ida Skoglund, Key Account Manager på Careium.

Genom att använda både fast och mobil uppkoppling minskar problemen med varierad täckning på landsbygd, i skärgård eller i nybyggnationer. Välfärdsbredbandet kompletteras med den mobila uppkopplingen som kan ta över vid exempelvis ett lokalt strömavbrott.

"Som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tidigare påtalat kan dagens höga krav på välfärdsteknikens uppkoppling mötas genom att bland annat skapa redundans över fibernäten. Att få gå i bräschen och införa detta på bred front tillsammans med en av landets största leverantörer av välfärdsteknik är ett stort steg i rätt riktning för branschen och samhället i stort", säger Karl Stolpe, Produktansvarig på Omsorgsportalen.

Kontakta Careium eller Omsorgsportalen för mer information.

Careium AB
Tel: 010 482 90 00
Sales.care@careium.com

Omsorgsportalen
Katarina Cervell
Kommunansvarig Omsorgsportalen
Tel: 0760 24 81 00
Katarina.cervell@omsorgsportalen.se