Careiums larmsystem i Sverige är återigen i drift

Efter att Careium den 23:e mars drabbats av driftsstörningar som påverkat bolagets samtliga trygghetslarm i Sverige, har vi lyckats lokalisera problemet och åtgärdat prioriterade systemfunktioner så att trygghetslarmen sedan kl. 18:30 ikväll återigen är i drift.

Vi kan konstatera att det handlar om en cyberattack. Just nu arbetar ett erfaret team av tekniker med att närmare utreda detaljerna kring det inträffade.

Careium har sedan driftsstörningarna uppdagats varit i kontinuerlig kontakt med våra kunder, kommunerna, som i sin tur aktiverat sina krisberedskapsplaner. Trots störningarna har funktionalitet funnits i trygghetslarmtjänsten genom att Careium fortsatt har kunnat informera kommunerna om inkommande larm. Under tidiga kvällen kan något längre svarstider förväntas.

Careiums främsta prioritet just nu är att utreda situationen vidare och underlätta för våra omsorgstagare och kunder. Denna information uppdateras löpande.