Digital välfärdsteknik

Den tekniska utvecklingen går snabbt och analoga system världen över håller sakta men säkert att fasas ut av digitala. Övergången är dock inte helt utan komplikationer. Att övergå från analog till digital välfärdsteknik har påverkat bland annat trygghetslarm.

Gammal teknik

De problem som uppstår när man använder analoga trygghetslarm är, för det mesta, att man försöker koppla samman gammal teknik med ny infrastruktur. Till och med hybridlösningar är inte helt pålitliga och är inte heller framtidssäkrade. Vården står inför stora utmaningar när det gäller att gå över till digitala trygghetslarm, kunskap saknas till viss del kring hur övergången kan påverka samhället och hur man ska lösa de problem som uppstår. Att övergå från analoga till digitala trygghetslarm skapar också frågetecken kring hur de nya larmen fungerar.

Digitala trygghetslarm mer pålitliga

2007 gjorde man estimeringen att 20% av de analoga trygghetslarmen som var anslutna till digitala nätverk, så som 4G eller fiber, inte fungerade som de skulle. Lokala aktörer och leverantörer har därför börjat att ifrågasätta pålitligheten hos analoga trygghetslarm och om det finns någon eventuell fara för de brukare som är beroende av dem. Nya digitala trygghetslarm har en betydligt högre tillförlitlighet än analoga larm, särskilt då nätverksanslutningen är mer synlig.

Kostnadseffektivt

Att övergå från analog till digital välfärdsteknik sparar också pengar på lång sikt då de är billigare att underhålla. Att fortsätta använda analogiska trygghetslarm blir mer och mer krävande för lokala myndigheter och aktörer då de måste testas samt uppdateras och modifieras manuellt.

Däremot kan man övervaka digitala lösningar online och de flesta modifieringarna och programuppdateringarna kan göras på distans. Genom att övergå helt från fysiska besök av personal från kommunen eller leverantörer så kan man dra ner på kostnaderna. 

Nutid och framtid

Välfärdstekniken som utvecklas idag är designad på så sätt att den lätt kan integreras med ny infrastuktur, därför blir den mer effektiv och tillförlitlig. Den bidrar på så sätt också till att ge brukarna mer frihet och möjlighet att leva sina liv precis som de själva vill. Ny välfärdsteknik säkerställer att seniorer kan leva självständiga liv!

Välfärdsteknik och övergången från analog till digitala system är viktigt inför framtiden. Läs hela rapporten här (engelska).

Ett hälsosamt åldrande har flera fysiska förmåner så som bibehållen hälsosam kroppsvikt, muskel- och benmassa samt skydd mot sjukdomar. Läs mer om hur digitala trygghetslarm kan bidra till ett mer hälsosamt liv.