Doro förvärvar Eldercare (UK) Limited, vilket ytterligare stärker positionen på den brittiska marknaden

I linje med den strategiska ambitionen att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik har Doro förvärvat det UK baserade företaget Eldercare (UK) Limited. Tillsammans med sin befintliga verksamhet i UK kommer Doro nu att hantera över 230 000 anslutningar och vara en av de två största aktörerna på marknaden.

Doro erlägger kontant en köpeskilling om 2,2 miljoner pund på skuldfri basis för förvärvet av Eldercare (UK) Limited. Omsättningen för räkenskapsåret 2018/2019 uppgick till 4,6 miljoner pund (ca 52 Mkr). Eldercare kommer att konsolideras i Doro koncernen från och med den 11 augusti 2020 och förvärvet förväntas ha en försumbar effekt på vinst per aktie under 2020 inklusive transaktionskostnaderna.

“En stark position på den brittiska marknaden är en viktig komponent i vår ambition att bli en ledande aktör inom välfärdsteknologi. Det strategiska förvärvet av Eldercare ger oss en stark position även i norra England, vilket gör att vi kan nå ut till nya kunder som söker en mer lokal leverantör av tjänster. Som en registrerad verksamhet hos kommissionen för vårdkvalitet bidrar Eldercares hemvårdserbjudande med ytterligare insikt och tjänster till vår portfölj. Detta möjliggör för Doro att utöka serviceerbjudandet och hjälpa fler människor att leva hälsosamma, lyckliga och tryggare liv”, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie vd och koncernchef på Doro.

Eldercare är ett av fem ledande företag inom välfärdsteknik i UK och tillhandahåller tjänster till lokala myndigheter, bostadsföreningar för stödboende, privat sektor och välgörenhetsorganisationer. Verksamheten sysselsätter 109 heltidsanställda och hanterar ca 50 000 anslutna trygghetslarm från olika leverantörer samt tillhandahåller hemtjänst och nödsamtal.

Chris Hopkinson, vd för Eldercare, uttalar sig om bakgrunden till deras beslut att sälja verksamheten till Doro: “När vi beslutade att tiden var rätt för att förändra utvecklingen av vår telecare service, visste vi att vi behövde en excellent partner. Vi valde Doro eftersom vi var imponerade av Doros meriter att tillhandahålla produkter med kvalité samt erfarenheten av att leverera digitala telecare lösningar. Doro har visat sitt engagemang för att fortsätta att förbättra och förnya de tjänster vi erbjuder våra kunder, samt underlätta övergången till digitala tjänster i Storbritannien. Vi vet att våra kunder kommer att vara i säkra händer hos Doro.”

Om Eldercare
Eldercare (UK) Limited är en ledande aktör inom telecare service baserat i nordvästra England. I mer än ett kvartssekel har Eldercare tillhandahållit välfärdsteknik och utryckning, såväl som traditionell hemvård, vilket möjliggör en trygg och självständig tillvaro för seniorer och sårbara människor. Förutom tillhandahållandet av tjänster till privatpersoner arbetar Eldercare i samarbete med ett stort antal kommuner, NHS-trusts, bostadsföretag och välgörenhetsorganisationer. Strategin är att erbjuda praktiska och värdefulla tjänster på nationell basis.