En utsträckt hand vid larm för de som behöver

Careiums larmcentraler i Malmö och Kalix besvarar dagligen cirka 15 000 samtal från över 100 svenska kommuner. För hemtjänsten och de som larmar är det en trygghet som finns tillgänglig årets alla dagar, 24 timmar om dygnet men för de flesta är larmcentralerna en samhällsviktig funktion som vi vet väldigt lite om.

Isabelle Sjöberg är larmoperatör och driftansvarig för ett arbetslag vid larmcentralen i Malmö och har arbetat på Careium sedan tre år tillbaka. Hon beskriver arbetet som mycket föränderligt och det gäller därför att vara på tårna för när som helst kan det komma ett larm där en omsorgstagare behöver hjälp.

"Skulle jag beskriva våra larmcentraler och arbetet som larmoperatör så är det som en stor utsträckt hand till de som behöver det. Vi hjälper de som larmar oavsett ålder, förutsättningar eller behov och finns där som en trygghet i deras vardag. För oss finns egentligen inga typiska dagar utan det kommer ständigt in nya larm och det finns alltid något att göra så på så sätt går tiden väldigt fort."

Det som i larmcentralernas värld kallas för larmkedjan börjar när en omsorgstagare trycker på larmet och informerar om att de behöver hjälp av något slag. En operatör i larmcentralen blir tilldelad larmet och undersöker vad omsorgstagaren behöver för hjälp. Redan under samtalets gång kontaktas också hemtjänsten i omsorgstagarens kommun för att informeras om att behovet finns. Som stöd under samtalet har operatören direkt tillgång till den information som kommunen lagt in om omsorgstagaren.

De vanligaste samtalen som kommer in rör vardagliga saker som toalettbesök eller att man behöver hjälp att lägga sig. Det finns dock också larm av allvarligare karaktär, så kallade akutlarm. Det kan handla om att en omsorgstagare ramlat eller att ett brandlarm har gått. Vid ett akutlarm skickas samtalet vidare till SOS. För Isabelle är samtalen en stark anledning till att det känns meningsfullt att gå till arbetet varje dag.

"När man besvarar ett samtal och ser till att den som ringer får hjälp så känns det bra i magen. Oavsett om det är något av enklare karaktär eller något akut så är båda lika viktiga och när man sett till att de får den hjälp av hemtjänsten som de behöver då känns mitt arbete väldigt betydelsefullt."

För att klara det ofta höga tempot är nyckeln ett gott samarbete. Larmoperatörerna är indelade i lag med team-ledare som styr och fördelar arbetet inom grupperna. Många på larmcentralen har en bakgrund inom vården och är utbildade undersköterskor vilket Isabelle lyfter fram som en viktig erfarenhet, hon vidhåller också att som larmoperatör så växer man som människa.

"Ett gott samarbete är otroligt viktigt och något som vi arbetar med väldigt mycket. Desto bättre vi känner varandra så kan vi också hantera de situationer som uppstår på ett bättre sätt. Jag har vuxit som person sedan jag började på Careium, man får en större förståelse för sina medmänniskor och lär sig att ta snabba beslut och ansvar. Har man en god grundförståelse för hur vården fungerar i kombination med att man förstår den digitala världen och vill växa som människa då rekommenderar jag dig att bli larmoperatör hos oss."