Doro gör ett strategiskt teknikförvärv av Victrix SocSan

För att stärka sin tekniska plattform och öka möjligheterna för innovativa lösningar inom välfärdsteknik förvärvar Doro, Victrix SocSan (Victrix). Förvärvet är i linje med den strategiska ambitionen om att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik och utveckla nya proaktiva lösningar. Genom förvärvet av Victrix stärker Doro ytterligare sin position inom branschen som ett företag med tekniklösningar i framkant.

Doro erlägger kontant en köpeskilling om ca SEK 14,8 miljoner och 232 744 aktier i Doro för förvärvet av Victrix. En tilläggsköpekilling kommer att erläggas om vissa betydande och definierade försäljningsmål uppnås inom en treårsperiod. Victrix omsättning för 2019 uppgick till 350 000 Euro (ca 3,7 Mkr). Förvärvet kommer konsolideras i Doro-koncernen från och med den 30 september 2020 och förvärvet förväntas ha en försumbar effekt på vinst per aktie under 2020 inklusive transaktionskostnaderna.

“En stark teknikplattform och kunskap är en viktig komponent i vår strategi. Victrix välfärdstekniksplattform ger oss nya möjligheter att utveckla och erbjuda samordnade och proaktiva tjänster, både inom ordinärt- och
särskilt boende. Den starka tekniska kompetensen och långa erfarenheten som Victrix har inom välfärdsteknik kommer vara ett värdefullt tillskott till Doro”, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie vd och koncernchef på Doro.

”Victrix är glada att få ansluta sig till Doro och att kunna addera en nyckelkomponent i Doros strategi om att bli den största leverantören av helt digitala och proaktiva trygghetslösningar i Europa. Marknaden för
samordnade digitala lösningar inom hälso- och sjukvård växer snabbt och accelererar under den rådande pandemin, vilket gör tidpunkten perfekt”, säger Joe Killen, vd och grundare av Victrix.

Om Victrix
Victrix lanserades 2016 av ett team experter med över 20 års erfarenhet av den spanska proaktiva telecaremodellen och telehälsoapplikationer. Victrix är den första helt digitala molnbaserade vårdplattformen på marknaden.