Två seniorer som sitter i en soffa och skrattar och håller varandras händer

"Jag känner mig tryggare och min fru kan sova gott"

Efter ett fall behöver Fred använda rollator för att stödja sig, både på över- och undervåningen. Fred har en stöttande familj som besöker honom några dagar i veckan. Resten av tiden är han och hans fru ensamma i huset. På nätterna använde Fred en ficklampa för att hitta till toaletten.

Fred använder rollator för att ta sig fram. När han behövt hantera både ficklampan och rollatorn samtidigt har det gjort honom ostadig. Under en utvärdering berättade Fred att han alltid tyckt om att vara i sin trädgård, något han hoppas kunna fortsätta med i framtiden.

Ett trygghetslarm installerades, tillsammans med ett sänglarm och en nattlampa. Trygghetslarmet gav Fred tryggheten i att kunna kalla på hjälp ifall hans knän gav upp. Att sängen försågs med ett larm innebär att Fred kan gå på toaletten på ett säkrare sätt under nätterna, då han kan använda båda händerna till rollatorn. Om han inte är tillbaka i sängen inom en viss tidsram skickas ett larm automatiskt till larmmottagningen. Fred säger att de nya trygghetsprodukterna är till stor hjälp.

Det har gett honom självförtroendet att vara hemma själv ibland, men också att kunna röra sig i huset och trädgården med tryggheten i att kunna kalla på hjälp om han behöver via larmknappen runt halsen. Han sade att nattlampan, som automatiskt tänds när han lämnar sängen, har gjort toalettbesöken mycket enklare. Freds fru lade till att hon sover mycket bättre nu när hon vet att han kan klara sig själv.

Om trygghetspaketet inte hade installerats tror Fred att hans fallrisk hade ökat. Det hade i sin tur ökat risken för fler sjukhusvistelser. Han sade även att han hade behövt förlita sig mer på familjens hjälp, vilket hade tagit ifrån honom en stor del av sin självständighet.

Om Fred

Fred bor med sin fru. Han är kroniskt funktionshindrad av emfysem och har nedsatt rörlighet på grund av ledinflammation. Hans knän har också blivit sämre, något som får honom att falla och nyligen resulterade i en sjukhusvistelse.

Produkter