GPS-larm hjälper seniorer att förbli aktiva

Idag lever många seniorer ett självständigt liv, där de inte vill bli beroende av anhöriga eller sjukvård. De är önskar inte bli till en börda. De reser, träffar vänner och familj samt går på promenader, utan hjälp från andra.

Att behöva acceptera hjälp från anhöriga kan vara svårt och att bli klassad som ”gammal” eller ”hjälplös” kan kännas väldigt förminskande – det blir helt enkelt ett stort steg bort från den önskade självständigheten.

Vi på Careium har genomfört en studie med personer över 65 år och deras syn på sin egen hälsa och åldrande. De tillfrågade var boendes i Frankrike, Tyskland, Sverige och Storbritannien. Sammantaget var resultaten väldigt uppmuntrande – seniorer är överlag positivt inställda till, och har en tro på, framtiden. Men enligt studien är det samtidigt många äldre som känner en rädsla för att gå ut ensamma och flera som anser att världen har blivit en mer osäker plats. Att inte känna sig trygg med att vistas ute kan i sin tur leda till oro och isolering.

Med de tjänster som Careium tillhandahåller, i kombination med den kunskap som studien gav oss, vill vi hjälpa seniorer till ett mer självständigt liv utan oro och isolering. Ta till exempel vårt nya mobila trygghetslarm, Careium 450. Med Careium 450 kan senioren enkelt upprätthålla kontakten med sina anhöriga. Då den även har GPS så ökar larmet även trygghetskänslan, då någon alltid kan ta reda på var användaren befinner sig.

När man börjar bli till åren blir fysisk aktivitet än viktigare, då det har visat sig ha en positiv effekt på minne och reaktionstid. Det minskar även både upplevd och diagnostiserad depression. Careium 450 är ett mobilt trygghetslarm som kan bäras runt halsen, i bältet, som nyckelring eller i fickan. Den är enkel att ta med sig och möjliggör därmed också ett mer självständigt och aktivt liv.

Även om användaren inte behöver stöd med något annat, så kan GPS-larmet Careium 450 öka självförtroendet hos senioren att våga gå ut ensam på promenader. Högtalartelefonen och möjligheten att skicka ett förutbestämt SMS gör det enkelt att komma i kontakt med sina anhöriga eller med en larmcentral, om olyckan skulle vara framme. Careium 450 har också GPS-spårning, vilket gör det enkelt att ta reda på var användaren befinner sig. Det är smarta funktioner som dessa som gör att seniorer vågar vara mer aktiva.

Sammantaget är den inte en förebyggande produkt och heller inte till för att övervaka användaren, utan Careium 450 fungerar som extra trygghet och support för den självständiga senioren.