Medelålders kvinna ler i en solig trädgård
PARKINSONS

"GPS-larmet har gett mig frihet"

Mary ville utforska vilka möjligheter tekniska hjälpmedel kunde ge henne för att behålla sin självstädighet. Därför hölls ett möte där olika spårningstjänster diskuterades. Mary valde att använda en mobiltelefon med GPS-larm.

Mary säger att hon nu känner sig mycket mer självsäker och trygg när hon är utomhus. Hon kan både ringa och ta emot samtal och har fyra vänners telefonnummer programmerade som kortnummer i mobiltelefonen. Telefonen har dessutom en larmknapp som skickar en signal till larmmottagningen om hon behöver hjälp.

Om ett larm går och Mary behöver hjälp kan larmmottagningen fastställa hennes exakta position och leda hjälpen direkt till platsen.

Om Mary

Mary är 50 år gammal och har Parkinsons sjukdom. Hon ville fortsätta leva ett aktivt liv, men hon är medveten om att hennes sjukdom gör att risken för fall ökar när hon är ute och rör på sig.