Med trygghet i centrum för ett aktivare och mer självständigt liv

Careiums larmcentraler finns tillgängliga dygnet runt, året om och är en viktig funktion för omsorgstagare och hemvårdspersonal, men också för anhöriga. En viktig drivkraft i det arbete som vi bedriver är trygghet – för individen, anhöriga och i förlängningen samhället.

Idag har många en önskan om att kunna bo kvar hemma längre även om livet förändras. Det kan vara en utmaning både för omsorgstagaren, vårdpersonal och anhöriga. Att våga släppa på kontrollen för någon som på ett eller annat sätt har svårt att klara sig själv är svårt.

Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel trygghetslarm kan våra omsorgstagare leva ett mer aktivt och självständigt liv längre. Trygghet är en viktig komponent för att skapa förutsättningarna för en bättre omsorg. Det finns flera aspekter inom begreppet trygghet som kan vara självklara för oss, men som för äldre har stor betydelse för att kunna leva ett normalt liv och bibehålla livskvalitén. Det kan exempelvis handla om att kunna göra sig förstådd eller att känna sig trygg i att ta en promenad utanför sitt hem.

Trygghet i att göra sig förstådd

Att kunna göra sig förstådd är grundläggande för att känna sig trygg och få den hjälp man behöver. Hos Careiums larmcentraler arbetar operatörer som talar över 15 olika språk och för många omsorgstagare är detta livsnödvändigt berättar Pernilla Haller, driftchef vid Careiums larmcentraler.

Pernilla Haller, driftchef vid Careiums larmcentraler

"Hos Careiums larmcentraler arbetar operatörer som kan tala över 15 olika språk och för många omsorgstagarg är detta livsnödvändigt"

"Våra operatörer behärskar många olika språk. Även om vi inte kan garantera att någon som talar just ditt modersmål alltid finns tillgänglig, så vet jag att detta betyder mycket för våra omsorgstagare. För någon som befinner sig i en utsatt situation är det en stor trygghet att kunna göra sig förstådd och förmedla sina behov på sitt modersmål. Många dementa går också tillbaka till sitt modersmål och då är det såklart extra viktigt att vi kan besvara samtalet på det språket."

Trygghet för omsorgstagare och anhöriga med digital teknik

Den digitala utvecklingen har gått fort och idag behöver ett trygghetslarm inte enbart vara något som finns i omsorgstagarens hem. Mobila trygghetslarm utrustade med GPS tillåter att operatörerna i larmcentralen kan se var personen som larmat befinner sig. De kan även prata med personen via den inbyggda högtalaren. Pernilla Haller berättar att det bidrar till trygghet och frihet för omsorgstagaren, men även för anhöriga. Det ger senioren möjlighet att fortsätta leva ett självständigt liv.

"Vi vill att våra äldre ska fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna röra sig fritt.  För många kan det kännas otryggt att gå utanför hemmet och då är ett mobilt trygghetslarm en väldigt bra lösning. Det kan handla om en kort promenad med hunden eller att gå ned till kyrkogården och lämna blommor. På vissa platser kan det vara väldigt lite folk i rörelse. Då blir larmet en trygghet som finns där för både dig och dina anhöriga vilket jag tror skapar både livsglädje och välmående."