Mobila trygghetslarm ger frihet åt äldre

Idag lider uppskattningsvis 150 000 människor av demens i Sverige. Sjukdomen innebär stora och smärtsamma omvälvningar för såväl drabbade som för deras nära och kära. 

Livet blir sällan detsamma när någon fått en demensdiagnos. Flera kognitiva funktioner som eempelvis orienteringsförmåga, minne och omdömet påverkas. Det är en bidragande faktor till varför många personer med långt framskriden demenssjukdom ofta irrar bort sig och anmäls saknade. 

Varje år genomför polisen minst 300 räddningsinsatser, för att söka efter personer som försvunnit under sådana omständigheter att det finns fara för deras liv eller hälsa. 24% av de som anmäls saknade varje år är personer med demenssjukdom. 

Det kan låta dystert, men det finns ljusglimtar och lösningar som skulle kunna motverka försvinnanden och underlätta eftersökningsprocessen av en saknad person. Mobila trygghetslarm och GPS-klockor, som exempelvis Careium 480 och Careium 450 banar vägen för att seniorer ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv längre. Larmet ökar dessutom chanserna att snabbt bli hittad om man går vilse.

Du kan ladda ner vår publikation om mobila trygghetslarm och hur de ger frihet för äldre under trygga former här.


För personer som lever med demens är ett hälsosamt åldrande viktigt. Genom en aktiv livsstil kan de med diagnos få hjälp med att sakta ner sjukdomsprogressionen. Läs mer om hur en aktiv livsstil kan mildrar symptomen av demens.