Avveckling av 2G- och 3G-näten

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten ha fasats ut. Det är viktigt att i god tid säkerställa att trygghetslarm och annan utrustning är kompatibel med 4G, eller fast IP i kombination med 4G.

Uppskattningsvis behöver 200 000 trygghetslarm bytas ut bara i Sverige. Den globala komponentbristen påverkar tillgången på produkter. Det är viktigt att påbörja arbetet med att byta ut gamla trygghetslarm i god tid för att inte riskera att hamna i en ohållbar situation för verksamheten och omsorgstagaren.

Mobiloperatörerna har inga krav på att upprätthålla samma kvalitet i 2G- och 3G-näten som tidigare och det finns inga garantier för att dessa kommer att fungera på samma sätt fram till 2025. Detta innebär att mobiloperatörerna kan stänga ner 2G-näten på vissa platser tidigare än 2025. Gällande 3G-nätet är avvecklingen redan i full gång.

Varför släcks 2G- och 3G-nätet ned? 

2G- och 3G-nät släcks inte bara i Sverige utan över hela världen. De gamla näten har svårt att möta de krav som idag ställs i form av stora trafikökningar särskilt gällande dataanvändning. Det finns även krav på funktioner som bara den nya tekniken klarar. Därför uppgraderar nu mobiloperatörerna all utrustning och bygger dessutom ut 4G och 5G.

Det är mobiloperatörerna (Telia, Tele2, Telenor och 3) som är ansvariga för och sköter nedstängningen av 2G- och 3G-nätet och utbyggnationen av 4G och 5G.

Vad innebär avvecklingen av 2G- och 3G-näten?

När 2G- och 3G-näten stängs ned finns det risk för att en stor mängd uppkopplad utrustning slutar att fungera – allt från elmätare, videoövervakning och trygghetslarm till parkeringsautomater och pumpstationer. Det är viktigt att i god tid göra en inventering över vilken utrustning som behöver bytas ut eller uppgraderas.

Tal- och datatjänster som endast använder 2G- eller 3G-teknik kommer att sluta fungera när näten stängs ned. Många trygghetslarm kommunicerar via 2G- och 3G-näten och dessa måste därför bytas innan näten stängs i slutet av 2025.

Eliza by Careium kommunicerar via 4G, 3G, 2G samt fast IP-nät och Eliza S by Careium kommunicerar via 4G, 3G och 2G. Dessa produkter är därför framtidssäkrade och kommer att fungera även efter nedstängningen.

Hur påverkas vår verksamhet? 
  • Fler driftstörningar. När det sker arbeten i näten påverkar detta trygghetslarmens driftsäkerhet. Det är därför viktigt att kontrollera tekniska larm och att ha kunskap och rutiner för att hantera tekniska larm.
  • Se över om man kan utnyttja fast IP uppkoppling för att säkra anslutning av trygghetslarm. Finns det ett utbyggt stadsnät? Hur många enheter kan anslutas via detta?
  • Vänta inte för länge med utbyte/uppgradering. Det är många kommuner som har behov av att byta ut gamla produkter mot nya.
  • Gör en upphandling och det är viktigt att planera utbytet!

Trygghetslarm är beroende av att kunna kommunicera via mobilnäten. Att det sker arbeten i näten ligger utanför leverantörernas kontroll. Vi måste tillsammans hjälpas åt för att genomföra teknikskiftet och därigenom framtidssäkra våra omsorgstagares trygghet.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi tillsammans uppgraderar till framtidens teknik.

Läs mer!

Läs mer om nedstäckningen av 2G- och 3G-näten och utbyggnaden av 4G- och 5G-näten på Post och Telestyrelsens hemsida. Det finns även mycket information på respektive operatörs hemsida.