Publikationer

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och rönen inom välfärdsteknik, seniorer och äldreomsorgen.

I över 45 år har vi drivit utvecklingen inom välfärdsteknik med den första trygghetstelefonen som lanserades redan 1975 och varit en viktig knutpunkt i arbetet med att seniorer ska ha möjlighet att leva ett aktivare liv och leva längre hemma. Det har gett oss djupa insikter som präglar utvecklingen av nya, innovativa tekniker och sättet att se på äldreomsorg och allas möjligheter att delta i samhället på lika villkor.

Publikationer

Håll dig ajour med den senaste rönen inom välfärdsteknik, seniorer och äldreomsorg. 

Insikter

Läs färska nyheter, våra artiklar och om vad som händer på Careium.