Mobila trygghetslarm ger frihet åt äldre

Mobila trygghetslarm banar väg för att seniorer ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv längre. GPS-larmen ökar dessutom chanserna att snabbt bli hittad om man gått vilse.

Ökad trygghet och integritet med fjärrtillsyn

Under coronapandemin har samhällets äldre blivit isolerade och tillsynen från hemtjänst försvårats, då det måste ske på ett smittsäkert vis. Fjärrtillsyn kan lösa de problem som uppstått.

Brandsäkerhet för en åldrande befolkning

En majoritet av de som omkommer i bränder är äldre. Hur kan vi stärka brandskyddet på ett kostnadseffektivt sätt för en befolkning som på sikt blir äldre?

Välfärdsteknik

Vi blir allt färre personer i arbetsför ålder som har möjlighet att vårda en växande grupp äldre. Det är många som pratar om en "silvertsunami". Går det att mildra effekten med hjälp av teknik?

Från rullator till robot

Att åldras innebär stora utmaningar för individen, anhöriga och samhället. På Careium är vi övertygade om att teknik kan underlätta för hälso- och sjukvården. 

Digital välfärdsteknik

Den tekniska utveckligen går snabbt. Analog teknik fasas sakta men säkert ut av digital. Övergången är dock inte utan komplikationer och det har bland annat påverkat trygghetslarmen. 

Hur ska man åldersanpassa ett hem?

Seniorer väljer allt oftare att bo kvar hemma, vilket kan leda till att den egna bostaden behöver åldersanpassas. Detta är något som vi på Careium arbetar dagligen med. 

Aktivt åldrande för personer som lever med demens

För personer som lever med demens är ett hälsosamt åldrande viktigt. Genom en aktiv livsstil kan de med diagnos få hjälp med att sakta sjukdomsprogressionen. 

Digitala trygghetslarm

Det finns fler personer över 65 år i världen, än vad det finns barn under fem. Demografiska förändringar skapar nya utmaningar, men också nya möjligheter.