Välfärdsteknik ökar livskvalitén för Trelleborgs invånare

Skånska Trelleborg är en av över 100 kommuner som är anslutna till Careiums larmcentraler. För hemtjänsten i kommunen och dess omsorgstagare är larmcentralerna en trygghet som alltid finns tillgänglig. De tekniska lösningarna som brukar benämnas som välfärdsteknik är av stor nytta både för personal och för omsorgstagare.

Vård och omsorg inom socialförvaltningen i Trelleborgs kommun har cirka 850 medarbetare där exempelvis hemtjänst, särskilda boenden och dagverksamheter ingår. Inom flera områden men framför allt hemtjänsten är välfärdsteknik och Careiums larmcentraler en viktig del i verksamheten.

Välfärdsteknik som en naturlig del i vardagen

Petra Dahlsjö, biträdande avdelningschef för vård och omsorg i Trelleborgs kommun, berättar att man i kommunen har cirka 1400 omsorgstagare som har ett trygghetslarm. Cirka 800 omsorgstagare använder sig även av andra former av välfärdsteknik från Careium.

"Trygghetslarm och andra tjänster från Careium innebär en trygghet för både omsorgstagare, personal och anhöriga. Det är en naturlig del i deras vardag. Larmcentralen finns alltid där, svarar på larmen samt vidareförmedlar vilken hjälp som behövs till vår personal. Det finns alltid någon på andra sidan så att säga. Det är en stor trygghet för oss som verkar inom kommunen och för trelleborgarna".

Lösningar som gör att man kan bo kvar hemma längre

Inom begreppet välfärdsteknik ryms ett flertal olika tjänster från Careium. I Trelleborg är trygghetslarm, GPS-klockor och så kallade nattkameror de vanligaste tjänsterna. De är alla tekniska lösningar som Petra Dahlsjö lyfter fram som viktiga och uppskattade hjälpmedel bland omsorgstagarna.

"Det här är lösningar som gör att man kan bo kvar i sitt hem längre vilket de flesta vill och samtidigt känna sig trygga. GPS-klockorna är fantastiska och gör att omsorgstagaren kan röra sig fritt i sitt närområde utan att vara rädd för att gå vilse. Jag skulle säga det som så att det här är tjänster som både ökar tryggheten och ökar livskvalitén för Trelleborgs invånare".