Senior looking into the far distance

Välfärdsteknik

En av de största utmaningarna i vår tid är en åldrande befolkning. Vi lever längre och den förväntade livslängden kryper stadigt uppåt tack vare stora framgångar inom forskning om hälso- och sjukvården. En del pratar om att en "silvertsunami" är här.

Smart teknik är avgörande

På Careium är vi övertygade om att välfärdsteknik är avgörande för att hantera de samhällsutmaningar som vi alla står inför. Med en allt äldre befolkning behövs smart teknik som kan möta det behov som uppstår. Digital vård tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar och har stor betydelse i en tid då kraven på hälso- och sjukvården ökar.

Välfärdsteknik hjälper samhället

Kostnaderna för långtidsvård kommer att öka under de kommande decennierna och vi måste hitta mer innovativa och effektiva sätt att hantera det växande vårdbehovet. Teknik har en avgörande roll att spela här. I Europa skiljer sig även tillgången på vård mellan olika länder, men med ny teknik kan seniorer få möjlighet till samma vård och patientsäkerhet oavsett var de bor. 

Lyckas vi adressera problemen är vi ett steg närmare en långsiktig lösning. Så låt oss nu fånga tillfället och börja använda välfärdsteknik för att hjälpa våra äldre. Silvertsunamin är här, det finns ingen tid att vänta. 

Lär mer om hur välfärdsteknik är en mer långsiktig lösning på silvertsunamin (engelska).

Vi erbjuder en komplett digital larmkedja - fråm trygghetslarm, fallsensorer, rökdetektorer och säker kommunikation med larmmottagning. Läs mer här.