Produkter för en hållbarare framtid

Värde för användaren

Behovsanalyser och fälttester görs med seniorer vid utveckling av nya produkter. Careiums produktutveckling är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och har tydliga processer för att produkter och tjänster ska möta kundernas krav och uppfylla lagstiftning. Viktiga delar handlar om vilka material som får användas, hur kraven på avfallshantering och återvinning uppfylls och hur konstruktionen ska göras för att produkterna ska vara säkra och användarvänliga.

Reparerbarhet

Inom Careium utvecklas produkterna för att underlätta sanering, reparation, uppdatering och återanvändning. Det kan till exempel handla om utbytbara armband på trygghetslarm eller designutveckling som möjliggör sanering på ett enkelt sätt.