Att vi bedriver vårt dagliga arbete med ärlighet, stor personlig integritet och respekt för andras integritet är avgörande. Tydliga riktlinjer för både medarbetare och leverantörer finns i vår Careium Business Ethics. Det är varje chefs ansvar att se till att deras medarbetare är bekanta med dessa regler och följer dem.

 

Careium ger medarbetare och externa intressenter en dedikerad kommunikationskanal för rapportering och uppmärksamhet på allt somstrider mot lagar, andra krav, eller de etiska riktlinjerna (Careium Business Ethics).  

 

Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Medarbetare (inklusive inhyrda) kan rapportera direkt till chef, till arbetstagarorganisation, eller via denna rapporteringskanal, utan att riskera repressalier. Om du inte vill vara öppen med din identitet kan du använda rapporteringskanalen för anonym rapportering. Denna tjänst hanteras av en extern part och anmälningarna läses av en person som har lagbunden sekretess. Du kan också välja att lämna dina kontaktuppgifter och be att få återkoppling på det du rapporterat.

 

Du når rapporteringskanalen här www.wbcareium.com