Att vi bedriver vårt dagliga arbete med ärlighet, stor personlig integritet och respekt för andras integritet är avgörande. Tydliga riktlinjer för både medarbetare och leverantörer finns i vår Careium Business Ethics.

Vår visselblåsarfunktion är främst till för att du ska kunna rapportera misstankar om grova missförhållanden, till exempel:, 

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet eller korruption
  • Mänskliga rättigheter
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa.
  • Skydd av privatlivet och personuppgifter
  • Miljöskydd

 

Visselblåsaren förblir anonym under processen, om man inte vid anmälan väljer att ange sitt namn. 

Hantering av inkommande ärenden utförs av en grupp bestående av cheferna för Finans, HR och Hållbarhet. Om anmälan gäller någon av ovanstående befattningar utesluts den.  

Du når rapporteringskanalen här.

 

Observera att 

  • Kunder som vill reklamera produkter eller klaga på tjänster ska I första hand gå via reklamationshanteringen I respektive land. 
  • Medarbetare: I första hand ska synpunkter på verksamheten som inte är grova missförhållanden tas med närmaste chef eller HR. Den som dock inte är bekväm med att rapportera till någon av dessa är välkommen att använda visselblåsarfunktionen.