Digitalt tilsyn bistår hjemmetjenesten og trygger hjemmeboende i Rana kommune

Stadig flere eldre vil bli gamle i trygghet i sine egne hjem. For å kunne gjøre det, spiller hjemmetjenesten en helt avgjørende rolle. Som mange andre kommuner i Norge har Rana kommune en stor utfordring med lange avstander og problemer med å imøtekommende det store antallet hjemmeboende som trenger kommunale helsetjenester. Digitalt tilsyn i kombinasjon med blant annet trygghetsalarm har vist seg å være en god løsning for å kunne fordele de ansattes tid på best mulig måte uten å begrense tryggheten til brukerne.  

Rana kommune har lenge anvendt flere ulike former for trygghetsalarm, slik at de som har valgt å bo hjemme i alderdommen skal kunne kjenne seg trygge på at de kan få hjelp dersom noe skulle hende. De som arbeider i hjemmetjenesten har derimot opplevd en høy belastning, ettersom de må bruke ekstra tid på lange reisestrekninger som ofte viser seg å være unødvendige grunnet en utløst falsk alarm. For å avlaste de ansatte, har Rana kommune iverksatt digitalt tilsyn hos brukerne i større utstrekning. Ken Mathisen jobber som rådgiver innen velferdsteknologi i Rana kommune og har vært med siden de begynte å bruke digitalt tilsyn med Careiums kamera Visit.  

«En person med demens kan utløse en bevegelsesalarm ved å forlate sengen. Selv om han eller hun bare legger seg ned igjen, kunne dette, før vi begynte å bruke Visit, kanskje føre til én times unødig kjøring bare for å oppdage at ingenting hadde skjedd. Hvis den som utløser alarmen har Visit, kan de ansatte i dag bare kjøre inn til siden av veien og sjekke at alt er ok gjennom mobilen.»

Sparer tid og allokerer ressurser

Ken ønsker å understreke at kommunens valg om å bruke digitalt tilsyn ikke handler om å spare penger, men at det derimot kan spare tid og fordele tiden og arbeidsbyrden på en bedre måte. Med Visit kan de ansatte lettere flytte ressurser dit det er størst behov. Det sparer til og med drivstoff og reduserer risikoen for utrygge kjøreturer om natten. Visit brukes i størst grad når det gjelder alarmer, men har også blitt brukt til å våke over mennesker ved livets slutt. Trotts alle fordeler forteller Ken at da Rana kommune startet arbeidet med å iverksette Visit, var det mange som var skeptiske.

"Det føltes rart ut å erstatte menneskelige besøk med et kamera, spesielt på slutten av livet," sier Ken. «Mange ønsker å dø i sitt eget hjem og vi har dessverre ikke alltid mulighet til å ha en person som sitter der døgnet rundt. Visit har vist seg å være et høyt verdsatt alternativ for pasienter og pårørende.»

Brukte mye tid på å introdusere Visit

Bruken av Visit har vært svært vellykket i kommunen, også blant de som var skeptiske fra starten. Ken er overbevist om at en stor del av at det fungerte så bra er at de brukte mye tid på å introdusere Visit fra starten. Målet var at alle pasienter og pårørende skulle være godt informert om hvorfor digital tilsyn brukes.

«Vi ville at alle de berørte skulle forstå fullt og helt hva Visit innebar. Vi ville ikke at noen pårørende skulle komme hjem til sine foreldre og undre seg over at det helt plutselig sto et kamera i soverommet. Det skal alltid være klart at vi ikke streber etter å erstatte alle fysiske tjenester med teknologi, men å gjøre det vi gjør bedre for alle. Hvis man ikke ønsker Visit, kan vi selvfølgelig se om vi kan finne en annen løsning."

Avlaster og effektiviserer eldreomsorgen

Rana kommune er også i gang med å ta i bruk Visit for å gjøre det lettere for psykisk syke brukere å ta medisiner. For personer som ikke liker besøk eller som utgjør en risiko for personalet, kan det være mye bedre å kunne tilby fjernovervåking for å se til at brukeren tar medisinene sine. Dette er noe Rana kommune og Ken tror vil bli brukt enda mer i fremtiden.

Det finnes mange ulike måter å bruke velferdsteknologi på, og Ken tror det vil bli brukt mer og mer for å avlaste og effektivisere eldreomsorgen samt skape trygghet for både ansatte og brukere.  

Hva skal en kommune tenke på når man begynner å bruke Visit? 

Ikke stress! Bruk tid på å forklare hva Visit er og hvorfor det benyttes.

Fortell brukerens pårørende om Visit.  

Gi veiledning og støtte til dem som kommer til å bruke Visit i jobben.  

Sørg for at løsningen er tilpasset den individuelle bruker! Sjekk om det er behov for å kombinere Visit med andre former for alarm.