To eldre som sitter på en sofa og ler og holder hverandre i hånden
OMSORGSYTER

«Jeg føler meg tryggere, og min kone kan sove godt»

Etter fallet trenger Fred nå en gåramme til å støtte seg på. Han bruker den både i annen og første etasje. Støttende, nære familiemedlemmer besøker dem annenhver dag, resten av tiden er han og kona hans på egenhånd. Om natten brukte Fred en lommelykt når han skulle på badet.

Fred bruker gåstol til å bevege seg, men det førte til at han ble ustødig fordi det var vanskelig å holde lommelykten og manøvrere gåstolen samtidig. I evalueringen snakket Fred om hvordan han alltid har likt å tilbringe tid i hagen, og at han håpet at han kunne fortsette med det i nær fremtid.

Det ble installert en trygghetsalarm, en nærværsensor i sengen og et nattlys. Trygghetsalarmen sørget for at Fred kunne tilkalle hjelp hvis knærne hans sviktet. Nærværsensoren i sengen innebar at Fred trygt kunne gå på toalettet om natten med begge hendene på gåstolen. I tillegg utløses en alarm til overvåkingssenteret hvis han ikke kommer tilbake til sengen i løpet av et visst tidsrom (noe som tyder på at han kan ha falt). Fred sier at telecare-løsningene har vært til stor hjelp.

Dette har ført til at han føler seg trygg når han av og til er alene i huset, og at han kan bevege seg i huset og hagen i trygg forvissing om at han kan påkalle hjelp via anhenget hans ved behov. Han sa at automatisk tenning av lyset ved sengen når han reiser seg fra sengen har gjort det mye lettere å gå på toalettet om natten. Konen hans la til at hun også kan sove tryggere, fordi hun vet at han klarer seg selv.

Fred tror at han ville vært mye mer utsatt for fall med påfølgende sykehusopphold hvis telecare-utstyret ikke hadde blitt installert. Han sa også at han i mye større grad ville vært avhengig av hjelp fra familien, noe som hadde gått ut over selvstendigheten hans.

Om Fred

Fred bor sammen med sin kone. Han er kronisk funksjonshemmet med emfysem, og har redusert bevegelighet på grunn av leddgikt. Nylig har knærne hans begynt å svikte, slik at han synker sammen og faller. Dette har nylig ført til et sykehusopphold.