Eldre person med GPS-klokke på håndleddet

Gjør livet enklere med GPS-klokker

I Östersund i Sverige har kommunen lagt ned en stor innsats for å gjøre tekniske hjelpemidler som nattsynkameraer og GPS-alarmer til en naturlig del av de eldres hverdag. Östersund kommune står overfor de samme utfordringene som myndighetene i mange Europeiske land, fordi antallet eldre innbyggere vokser. Omsorgskravene er økende, og det er vanskelig å finne tilstrekkelige personalressurser.

Åsa Trolle

«Vi ser bare fordeler med dette produktet.»

Åsa Trolle

Tidligere enhetsdirektør, Östersund kommune

Fordelene med GPS-klokken

Ett hjelpemiddel som brukerne i Östersund setter stor pris på, er GPS-klokken Careium 480, som har posisjonsalarm og innebygd høyttaler slik at man kan kommunisere med brukeren.

«Vi kan gi de eldre en GPS-klokke, slik at de er trygge på at de kan varsle oss hvis noe skjer. Posisjoneringsfunksjonen gjør at vi kan lokalisere personen, og vi kan dessuten ringe vedkommende. Vi ser bare fordeler med dette produktet», sier Åsa Trolle, tidligere enhetsleder i Östersund kommune.

Hjelp i ferien

Careium 480 GPS-klokke hjelper for øyeblikket mer enn 420 brukere i Östersund. Antallet er raskt voksende. Det finnes mange eksempler på hvordan den har gjort livet lettere for både brukere og pårørende. Med assistanse fra kommunen kunne et ektepar på ferie i Spania endre innstillingene i klokken til ektemannen, som lider av demens, slik at hotellet ble hjemmeadressen.

«Konen ringte og forklarte at hun aldri hadde hatt en så fin ferie, og at hun kunne slappe av hele tiden. Hun var nesten på gråten da hun ringte og forklarte hvor fint det hadde vært. Da vet vi at vi har funnet den riktige løsningen», sier Åsa Trolle.