Elderly couple walking in the park

Med fokus på innovative løsninger

Vi er her for å hjelpe brukerne våre med å opprettholde et rikere og mer selvstendig liv når omstendighetene endrer seg. Vi har som mål å være hverdagshelter – ved hjelp av smartteknologi kan vi gi omsorg og hjelpe enkeltmennesker på deres egne premisser.

Smartteknologi som svarer på samfunnsmessige utfordringer

De eldre generasjonene er sprekere, sunnere og mer selvstendige enn noen gang. Imidlertid byr en aldrende befolkning på utfordringer for samfunnet. Det er her teknologibasert omsorg kommer inn i bildet og tilbyr kvalitetssikrede, kostnadseffektive, digitale sikkerhetsløsninger som lar brukerne leve et rikere liv der de kan klare seg på egenhånd lengre.

Ledende innen teknologibasert omsorg

I dag er Careium ledende innen teknologibasert omsorg i Europa, der mer enn 400 000 kunder benytter seg av tjenestene våre. De fleste av disse er knyttet til en av de fire responssentrene i Sverige, Norge og Storbritannia, der vi tar hånd om mer enn 25 000 innkommende alarmer hver eneste dag.

Et halvt århundre med teknologisk arv

I 2021 skiftet Doro Care navn til Careium. Doros oppkjøp av svenske Caretech i 2014 og norske Trygghetssentralen i 2016 markerte starten på det som ble Careium, der virksomheten utviklet seg under Doros eierskap gjennom organisk vekst og flere strategiske oppkjøp. Helt siden Doro ble grunnlagt i 1974, har vi alltid vært på utkikk etter nye og bedre måter å gjøre ting på. Dette går igjen i alt det vi gjør – finne nye tekniske løsninger for brukerens behov, hjelpe kunder og utvikle virksomheter.

Med teknologibasert omsorg kan vi gjøre det enklere for samfunnet, og gi en tryggere, aktiv og mer meningsfull hverdag for brukerne våre.

Eldre person ler ved en fotballbane Eldre person ler ved en fotballbane

Historier fra virkeligheten

Våre produkt og tjenester gir de eldre muligheten til å leve hjemme lenger. Les historiene for å finne ut mer om hvordan våre løsninger hjelper enkeltpersoner med å leve et tryggere og mer selvstendig liv.

Eldre kvinne og ung kvinne som går og snakker utendørs Eldre kvinne og ung kvinne som går og snakker utendørs

Sertifisert for kontinuerlige forbedringer

Vi arbeider innenfor rammen av internasjonale standarder for kvalitet og informasjonssikkerhet.

Careium klokke