Det er svært viktig at vi utfører det daglige arbeidet vårt med ærlighet, stor personlig integritet og respekt for andre. Careium Business Ethics gir klare retningslinjer for ansatte og leverandører.

Varslingsfunksjonen er hovedsakelig ment å håndtere mistanke om alvorlig uakseptabel atferd knyttet til f.eks.:

  • Ulovlige aktiviteter
  • Økonomisk kriminalitet eller korrupsjon
  • Menneskerettigheter
  • Alvorlig innvirkning på enkeltpersoners liv og helse
  • Beskyttelse av personvern og personopplysninger
  • Miljøvern

 

Under varslingsprosessen vil du være helt anonym, med mindre du frivillig oppgir personopplysninger.

Innsendte rapporter håndteres av lederne for HR, Finance og Sustainability. Dersom rapporten omfatter en av disse rollene/personene eller avdelingene, vil personen/rollen bli ekskludert.

Varslingskanalen finner du her.

 

Merk:

  • Kunder som ønsker å fremsette krav eller klage på produkter eller tjenester skal primært bruke reklamasjons-/klagekanalene for hvert land
  • Ansatte: Kommentarer og bemerkninger om vår virksomhet, som ikke er en grov forseelse, bør rapporteres til nærmeste leder eller HR. Imidlertid kan alle som ikke er komfortabel med å rapportere til noen av disse bruke varslerrutinen