Det er viktig at vi utfører vårt daglige arbeid med ærlighet, stor personlig integritet og respekt for andres integritet. Careium Business Ethics gir klare retningslinjer for ansatte og leverandører. Det er lederne som har ansvar for at de ansatte kjenner til og følger reglene.

 

Careium gir ansatte og eksterne interessenter en egen kommunikasjonskanal de kan bruke til å rapportere eller informere om eventuelle lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer (Careium Business Ethics) Det gir oss muligheten til å forhindre en eventuell forseelse eller å rette opp i en forseelse som allerede har funnet sted. Ansatte (inkludert innleid arbeidskraft) kan rapportere direkte til lederen sin, til en arbeidstakerorganisasjon, eller gjennom denne rapporteringskanalen, uten å risikere at det får konsekvenser.

 

Hvis du foretrekker å være anonym, kan du bruke den anonyme rapporteringskanalen. Denne tjenesten er administrert av en ekstern aktør og varslingene blir lest av en person med taushetsplikt. Du kan også oppgi din kontaktinformasjon og spørre om tilbakemelding på det du har rapportert.

 

Rapporteringskanalen finner du her: www.wbcareium.com