Careium introduceert slimme detectoren voor betere beveiliging en meer brandveiligheid

Een vergeten kaars, een onbeheerde kookplaat of een smeulende sigaret. Elk jaar komen er veel te veel mensen om bij ongevallen door brand. Met de juiste technologie kunt u echter de veiligheid in huis bevorderen.

Een goede rookmelder beschouwt men vaak als de goedkoopst mogelijke levensverzekering. Careium introduceert nu nieuwe, geavanceerde rook--,hitte- en koolmonoxidemelders met een batterijlevensduur van 10 jaar. Zij kunnen onderling én aan sociale alarmen gekoppeld worden. Rookmelders detecteren rook en zijn bij uitstek geschikt om een echte brand te signaleren. Hittemelders detecteren warmte en worden idealiter geplaatst in keukens waar een gewone rookmelder tot onnodige valse alarmen kan leiden. Koolmonoxidemelders waarschuwen voor de aanwezigheid van koolmonoxidegas in de lucht en voor schadelijke niveaus daarvan.

U kunt de melders onderling koppelen, zodat alle in huis geïnstalleerde alarmen afgaan als één ervan geactiveerd wordt. Met onderling gekoppelde melders merken mensen het gevaar eerder op. Dan hebben ze meer tijd om zich in veiligheid te brengen en hulp in te roepen. Gekoppelde brandmelders zijn steeds gebruikelijker. Sinds februari 2022 zijn ze zelfs bij wet verplicht in bijv. Schotland (Schotse Overheid, 2022).

"Door melders onderling te koppelen, voorkomt u het risico dat u het alarm niet hoort als u elders in huis bent. Dit geldt vooral voor oudere mensen die dikwijls slechthorend zijn," zegt Peter Cullin, Product Manager bij Careium. "De tijd die het kost om een alarm daadwerkelijk te horen, kan het verschil betekenen tussen een ongelukje en een grote tragedie."

Uit onderzoeken blijkt dat brandmelders die voor jongere doelgroepen effectief zijn, dat voor ouderen niet per se zijn. Er is doorgaans meer nodig dan elementaire brandbeveiliging (Runefors, M., 2020). Ouderen zijn sterk oververtegenwoordigd in de statistieken van mensen die elk jaar omkomen bij een brand. Mogelijk als gevolg van motorische gebreken, de invloed van zware medicatie, geheugenproblemen of een verminderd gezichts- of gehoorvermogen. Volgens het Zweedse bureau voor de statistiek zal het aantal ouderen dat ervoor kiest thuis te blijven wonen, in de toekomst alleen maar toenemen. Om deze sombere trend in de statistieken te doorbreken zijn er dus krachtiger maatregelen nodig (Zweedse Federatie voor Brandbeveiliging, 2022, Zweeds Agentschap voor Civiele Voorzieningen, 2022).

"Vooral onze ouderen lopen gevaar om bij een brand gewond te raken of om het leven te komen. Geschikte hulpmiddelen kunnen het verschil maken tussen leven en dood," zegt Peter Cullin.

Careium rook-, hitte- en koolmonoxidemelders kunnen rechtstreeks op het personenalarmeringsapparaat gekoppeld worden. Het is een bescheiden ingreep, maar hij voorkomt dat ouderen zelf het gevaar moeten onderkennen of te weinig tijd krijgen om te reageren. Meldcentrales geven prioriteit aan alarmen door brand of de aanwezigheid van koolmonoxidegas: die worden binnen enkele seconden doorgestuurd. Via het personenalarmeringsapparaat krijgt de operator informatie over het gevaar. Er wordt dan rechtstreeks met de oudere gecommuniceerd om te helpen de situatie correct in te schatten en indien mogelijk zichzelf in veiligheid te brengen. Door de melders aan het personenalarmeringsapparaat te koppelen, kunnen ook andere voorkeuren worden ingesteld. Voor slechthorenden is de hoogfrequente toon van een alarmsignaal vaak moeilijk te horen. Het signaal kan daarom veranderd en aangepast worden. Ook is het mogelijk een spraakalarm in te stellen, dat wellicht minder bedreigend overkomt.

Het installeren van rook- en hittemelders, die onderling aan het personenalarmeringsapparaat gekoppeld kunnen worden, verhoogt de veiligheid van personen, familieleden en thuiszorgers. Er zijn ook grote voordelen voor gemeenten die zich preventief met brandveiligheid bezighouden. Een gezamenlijk onderzoek van Careium en de Universiteit van Karlstad wees uit, dat er directe economische voordelen voortvloeien uit het installeren van rookmelders. De rookmelders zijn rechtstreeks gekoppeld aan een meldcentrale voor ouderen met een personenalarmeringsapparaat: het blijkt een effectieve methode van ongevallenpreventie te zijn (A. Carlsson, 2021).

De nieuwe onderling gekoppelde Careium brand-, hitte- en koolmonoxidemelders maken het makkelijker om letsel te voorkomen en zelfs levens te redden. Door verschillende melders onderling te koppelen kan de veiligheid in het hele huis opgevoerd worden. Zo verdwijnt het risico dat een alarm in een andere ruimte niet gehoord wordt. Oudere mensen die wellicht moeilijk op een alarm kunnen reageren, lopen minder risico op onnodige ongelukken als melders gekoppeld zijn aan personenalarmeringsapparaat.