Äldre man med glasögon framför vita gardiner

Välfärdsteknik

Vi lever längre än någonsin tidigare. Den äldre generationen är i bättre form, mer hälsosam och mer självständig än förut. Fler och fler seniorer kan leva och njuta av livet fullt ut.

Att se vården med nya ögon

Framsteg inom forskningen och vården har tagit oss hit. Men en åldrande befolkning medför också utmaningar. Det sjunkande antalet människor i arbetsför ålder i relation till antalet äldre innebär att det finns färre unga som kan ta hand om de gamla. Och det i sin tur betyder att samhället måste tänka på vård och omsorg på nya sätt.

Vi tror att tekniken kommer att spela en avgörande roll i att möta dessa samhällsutmaningar. Välfärdstekniken kan ge oss kostnadseffektiva lösningar i en tid då kraven på hälsa och välfärd hela tiden ökar.

Samhällsnytta

Ny teknik föder nya möjligheter, beteendemönster och livsstilar. Och den förändrar vården. Som marknadsledare inom välfärdsteknik är vi i framkanten av den tekniska revolutionen. Vi skapar nya lösningar för att möta framtidens krav på vård och omsorg, både i och utanför hemmet.

En stor andel av den offentliga budgeten går till vårdsektorn. Tittar man på fördelarna med välfärdstekniken är det inte svårt att se dess potentiella samhällsnytta. Teknik kan till exempel ge rätt verktyg för egenvård och förbättra kommunikationsmöjligheter för att koordinera vården bättre.

Vi tror helhjärtat på att göra smarta digitala vårdlösningar tillgängliga för fler. På det sättet höjer vi livskvaliteten för vårdtagaren samtidigt som vi ger vårdgivaren en bättre arbetsmiljö – något som gynnar både samhället och individen.

Framtidens seniorer

Samhället blir mer digitaliserat för varje dag som går. Från ett individperspektiv kan den tekniska revolutionen kännas skrämmande.

Förändringen sker snabbt, och en del känner att de helt enkelt har svårt att hänga med. Det gäller både seniorer och vårdpersonal. Så när vi pratar om att implementera nya digitala lösningar handlar det inte bara om att installera nya prylar och se till att wifi-uppkopplingen fungerar. Det handlar lika mycket om att motivera och utbilda: att bjuda in personal och seniorer att delta för att de ska förstå fördelarna. Careium hjälper och stöttar genom hela processen.

I grund och botten har tekniken potential att ge människor mer kontroll över sitt välbefinnande och hälsa. Den ger dem kraften och förutsättningen att leva bättre liv.