Careium streber etter å være et bærekraftig selskap med god forretningsetikk. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver ved å skape et arbeidsmiljø basert på samarbeid, ansvar og åpenhet. Våre konsernomfattende retningslinjer utfyller våre verdier.

 

Careium forretningsetiske retningslinjer (inkludert retningslinjer for kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljø)

ESG policy for suppliers

ISO 9001 (quality) certificate

ISO 14001 (environment) certificate

ISO 27001 (information security) certificate

Corporate Sustainability Due Diligence Statement

Cybersecurity through the lifecycle of connected devices