Eldre mann med briller foran hvit gardin

Teknologibasert omsorg

Vi lever lenger enn noen gang. De eldre generasjonene er sprekere, sunnere og mer selvstendige enn de noen gang har vært. Flere og flere eldre kan leve og nyte tilværelsen fullt ut.

Tilnærming til omsorg på nye måter

Fremskritt innen forskning og helsevesen har ført oss dit vi er i dag. Men en aldrende befolkning skaper også utfordringer. Forholdet mellom personer i arbeidsfør alder og eldre personer er synkende, og det betyr at det blir færre unge som må ta seg av flere eldre. Dette betyr i sin tur at samfunnet må endre sitt syn på omsorg.

Vi tror at teknologien spiller en avgjørende rolle for å løse disse samfunnsutfordringene. Teknologibasert omsorg kan skape kostnadseffektive løsninger i en tid der kravene til helse- og sosialsektoren øker kontinuerlig.

Samfunnsmessige fordeler

Ny teknologi gir nye muligheter, nye atferdsmønstre, nye måter å leve på. Og det endrer omsorgen. Som markedsledende innen digital trygghetsomsorg ligger vi i forkant av denne teknologiske revolusjonen. Vi skaper nye løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov, både i og utenfor hjemmet.

Det offentlige bruker store beløp på helsevesenet. Når man ser på fordelene med teknologibasert omsorg, er det ikke vanskelig å se at det er store potensielle fordeler for samfunnet. Teknologien kan for eksempel støtte selvstendighet gjennom verktøy og kommunikasjon som gir bedre koordinering av omsorgen.

Vi har sterk tro på å gjøre smarte digitale omsorgsløsninger tilgjengelige for flere mennesker. På den måten forbedrer vi livskvaliteten for omsorgspersonene og gir pleierne bedre arbeidsmiljø – til nytte for både samfunnet og enkeltmennesket.

Eldre med på revolusjonen

Samfunnet blir mer og mer digitalisert for hver dag. Fra individets perspektiv kan den teknologiske revolusjonen være skremmende.

Endringer skjer hurtig. Folk kan føle at det blir for mye å holde tritt med. Det gjelder for både eldre og omsorgspersonale. Så når vi snakker om å implementere nye digitale løsninger, handler det ikke bare om å installere nytt utstyr eller påse at wifi-nettet fungerer. Det handler også om motivasjon og opplæring, om å invitere personale og eldre til å delta og påse at de forstår fordelene. Vi er glad for å kunne hjelpe alle gjennom hele prosessen.

I hovedsak har digital teknologi potensial til å gi personer bedre kontroll over egen helse og velvære. Det gjør dem bedre rustet til å leve bedre liv.