Het is van cruciaal belang dat wij ons dagelijkse werk doen met eerlijkheid, grote persoonlijke integriteit en respect voor anderen. In het beleid van Careium inzake bedrijfsethiek staan duidelijke richtlijnen voor zowel medewerkers als leveranciers.

De klokkenluidersfunctie is voornamelijk bedoeld bij een vermoeden van ernstig wangedrag in verband met bijvoorbeeld:

-              Illegale activiteiten

-              Financiële criminaliteit of corruptie

-              Mensenrechten

-              Grote impact op het leven en de gezondheid van individuen

-              Bescherming van de privacy en persoonsgegevens

-              Milieubescherming

Tijdens het klokkenluidersproces blijft u volledig anoniem, tenzij u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt.

Ingediende meldingen worden behandeld door de managers van HR, Finance en Sustainability. Als de melding betrekking heeft op een van deze rollen/personen of afdelingen, wordt die persoon/rol uitgesloten.

Het klokkenluiderskanaal vindt u hier.

 

Let op:

-              Klanten die claims of klachten willen indienen met betrekking tot producten of diensten, dienen in de eerste plaats gebruik te maken van de claims/klachtenkanalen in hun eigen land

-              Werknemers die feedback over hun werkomgeving geven die niet als ernstig wangedrag wordt beschouwd, moeten zich in de eerste plaats tot hun directe manager of HR wenden