Het is van cruciaal belang dat wij ons dagelijks werk doen met eerlijkheid, grote persoonlijke integriteit en respect voor de integriteit van anderen. In het beleid van Careium inzake bedrijfsethiek staan duidelijke richtlijnen voor zowel medewerkers als leveranciers. Elke manager moet ervoor zorgen dat zijn of haar medewerkers deze regels kennen en in acht nemen.

 

Careium biedt medewerkers en externe belanghebbenden een speciaal communicatiekanaal voor het melden en onder de aandacht brengen van alles wat een schending van wetgeving, andere voorschriften of de ethische code  (Careium business ethics) kan inhouden. Dit geeft ons de kans om potentiële misstanden te voorkomen of misstanden die reeds hebben plaatsgevonden, te corrigeren. Medewerkers (met inbegrip van ingehuurde arbeidskrachten) kunnen rechtstreeks rapporteren aan de manager, aan een werknemersorganisatie of via dit meldkanaal, zonder risico op represailles.

 

Als u uw identiteit liever niet wilt bekendmaken, kunt u gebruikmaken van het anonieme meldkanaal. Deze dienst wordt geleverd door een externe partij en de meldingen worden gelezen door een persoon met een wettelijk geheimhoudingsplicht. U kunt er ook voor kiezen uw contactgegevens achter te laten en om feedback te vragen met betrekking tot uw melding.

 

U vindt het meldkanaal op  www.wbcareium.com