De toekomst van de zorg is digitaal

We leven langer dan ooit tevoren. De wereldwijde levensverwachting neemt jaarlijks toe en zal tegen 2050 naar verwachting 77 zijn – tegenover 67 in 2000. Dit is geweldig nieuws, maar vormt een uitdaging voor gezondheidszorgsystemen over de hele wereld. Steeds meer mensen krijgen te maken met leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals diabetes, alzheimer en parkinson. Bovendien zal de jongere bevolking voor een groeiend aantal ouderen moeten zorgen.

De traditionele zorgaanpak vereist dat ouderen dure en vervelende bezoeken aan ziekenhuizen of klinieken brengen en dat thuiszorgteams deze ouderen fysiek bezoeken. Die aanpak wordt hoe langer hoe meer onhoudbaar, omdat er gewoon te weinig zorgverleners zijn en er te weinig geld is om alle ouderen de zorg te bieden waarop ze sinds jaar en dag hebben kunnen vertrouwen.

Zorgtechnologie (TEC, Technology Enabled Care) biedt een kosteneffectieve en innovatieve oplossing, omdat zorgverleners de gezondheid van de gebruikers van deze dienst voortdurend en discreet op afstand kunnen bewaken. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van kunstmatige intelligentie en machinaal leren om medische aandoeningen op te sporen en ongevallen te voorspellen, op basis van sensoren die het gedrag, de fysieke toestand en de omgeving van de gebruiker volgen. Zorgverleners kunnen automatisch worden gewaarschuwd als een gebruiker zich op een ongebruikelijke of instabiele manier verplaatst, wat kan wijzen op een beroerte, desoriëntatie of ondervoeding. Zij kunnen dan naar de woning van de gebruiker gaan voordat die persoon valt of een ander ongeluk krijgt.

De sensoren kunnen draagbaar zijn of in de woning van de gebruiker worden geïnstalleerd om 'slimme huizen' te creëren. Ze kunnen vitale functies zoals bloeddruk, ademhaling en hartslag bewaken. Chemische sensoren kunnen veranderingen in het zweet, het speeksel of de bloedsuikerspiegel van de gebruiker detecteren die kunnen wijzen op allerlei medische aandoeningen die anders dagen of maanden onopgemerkt zouden kunnen blijven.

Sommige zorgtechnologie wordt al steeds vaker gebruikt, zoals toezicht op afstand. Door een camera, zoals de Careium Visit, in de woning van een gebruiker te installeren, bijvoorbeeld in de slaapkamer, kan het thuiszorgpersoneel of een meldcentrale-medewerker de gebruiker 's nachts monitoren zonder naar het huis van die persoon te hoeven rijden met het risico dat diegene wakker wordt gemaakt. Op die manier kunnen zorgverleners ook meer tijd besteden aan waardevolle sociale bezoeken overdag. In de Zweedse gemeente Uddevalla heeft toezicht op afstand bijvoorbeeld geleid tot een afname van het aantal nachtverzorgers met 25%, die nu in plaats daarvan dagdiensten werken.

Het grootste voordeel van deze technologische oplossingen is dat ze ouderen helpen onafhankelijker te worden. Het is makkelijker en minder eng om thuis te wonen, fysiek actief te blijven en naar buiten te gaan als je weet dat iemand wordt gewaarschuwd of je komt helpen als je hulp nodig hebt.

Om de zorgtechnologie te kunnen uitbreiden, is het vooral belangrijk dat de technologie begrijpelijk en onopvallend wordt. Uit onderzoeken blijkt dat jongere mensen meer openstaan voor het idee om door apparaten te worden gecontroleerd en te worden bijgestaan door robots, terwijl ouderen sceptischer blijven. Studies hebben aangetoond dat mensen veel meer geneigd zijn om zorgtechnologie te omarmen en de voordelen ervan te zien als ze de kans krijgen om het daadwerkelijk te proberen. Uit een onderzoek van de Zweedse vereniging van lokale en regionale overheden bleek bijvoorbeeld dat 95% van de mensen die nachtcamera's uitproberen, deze het liefst wil blijven gebruiken. De belangrijkste factor is echter het ontwikkelen van veilige, betrouwbare en naadloos op elkaar aangesloten technologie, en dat is precies waar we bij Careium hard aan werken.