Digitalisering är vårdens framtid

Vi lever längre än någonsin. Den förväntade livslängden globalt ökar årligen, och väntas ligga på 77 år 2050 jämfört med 67 år 2000. Det är förstås goda nyheter, men samtidigt en utmaning för vården jorden runt. Allt fler kommer att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar som diabetes, Alzheimers och Parkinsons. Dessutom kommer den yngre delen av befolkningen att behöva ta hand om fler äldre.

Traditionellt så har vården sett ut så att de äldre på egen hand måste besöka sjukhus och andra vårdinrättningar, något som blir både dyrt och besvärligt för dem. Utöver det så har sedan hemvården stått för hembesök och välfärdskontroller. Det här synsättet blir allt mer ohållbart eftersom vårdgivarna helt enkelt är alldeles för få och för underfinansierade – med andra ord så räcker den traditionella vården inte till för alla äldre.

Välfärdsteknik är en kostnadseffektiv och innovativ lösning som gör det möjligt för vårdgivare världen över att kontinuerligt och diskret fjärrövervaka omsorgstagarnas hälsotillstånd. Artificiell intelligens och maskininlärning kan till exempel användas i syfte att upptäcka sjukdomstillstånd och bedöma olycksrisker genom att sensorer övervakar användarens beteende, fysiska tillstånd och miljö. Hemvårdspersonal kan därtill få automatiska varningar om omsorgstagarens rörelsemönster avviker från det normala, något som kan tyda på stroke, förvirring eller undernäring. De kan då rycka ut till omsorgstagaren innan en olycka sker, som till exempel ett fall.

Sensorerna kan antingen vara bärbara eller stationära och installeras hemma hos brukaren som en del av ett ”smart hem”. De kan övervaka vitala tecken som blodtryck, andning och hjärtfrekvens. Kemiska sensorer kan upptäcka förändringar i användarens svett, saliv eller blodsocker, vilket kan indikera på en rad medicinska tillstånd som annars kan gå obemärkta i dagar eller månader.

Viss välfärdsteknik börjar redan bli vanlig, som exempelvis digital tillsyn. Genom att installera en kamera som Careium Visit i en omsorgstagares hem, till exempel i hens sovrum, kan hemvården eller en larmoperatör utföra nattlig tillsyn. På så sätt behöver de inte besöka bostaden mitt i natten och potentiellt störa omsorgstagarens sömn. Hemvårdspersonal kan då också lägga mer tid på viktiga sociala besök under dagen. I Uddevalla kommun har den digitala tillsynen gjort att man kunnat flytta 25 % av nattpersonalen till dagtid i stället.

Den största fördelen med dessa tekniska lösningar är att de hjälper äldre att bli mer självständiga. Det är lättare och mindre skrämmande att bo kvar hemma, vara fysiskt aktiv eller gå på promenader själv när du vet att du kan larma om du behöver hjälp.

Det allra viktigaste för att sprida välfärdstekniken och öka acceptansen är att göra tekniken lättförståelig och diskret. Undersökningar visar att yngre människor är mer öppna för idén om att övervakas av maskiner och få hjälp av robotar, medan äldre förblir mer skeptiska. Studier har visat att människor är mycket mer benägna att ta till sig välfärdsteknik och se fördelarna om de får chansen att faktiskt prova på. En studie från Sveriges Kommuner och Regioner fann till exempel att 95 % av dem som provat nattkameror föredrar att fortsätta använda dem. Den viktigaste faktorn är dock att göra tekniken säker, tillförlitlig och sömlös, vilket är precis vad vi på Careium arbetar hårt för att uppnå.