Bewaking op afstand met Doro Visit van een slapende vrouw

Bewaking op afstand vergroot de veiligheid en waardigheid van ouderen in de maatschappij

In de gemeente Uddevalla wordt flink geïnvesteerd in de digitalisering van de zorg voor ouderen. Als onderdeel van dit project wordt meer gebruik van bewaking op afstand gemaakt.

"Bewaking op afstand zorgt ervoor dat de gebruikers van onze diensten zich veel veiliger voelen, want ze worden 's nachts niet meer wakker gemaakt, iets wat een onprettig gevoel kan geven."

Christer Fransson

Hoofd van de afdeling Sociale diensten bij de gemeente Uddevalla

Dankzij de positieve reacties op bewaking op afstand is het doel van 25% minder mensen in de nachtdienst gehaald. Dit kan miljoenen Zweedse kronen besparen. Dit geld kan worden geïnvesteerd in andere takken van zorg voor ouderen. Christer Fransson is hoofd van de afdeling Sociale diensten in Uddevalla en hij geeft zijn mening en ervaring over de dienst bewaking op afstand van Careium.

De voordelen van bewaking op afstand

In Uddevalla maken 60 mensen gebruik van onze welzijnsbezoeken en 21 daarvan gebeuren via bewaking op afstand (april 2021). Ons doel voor de toekomst is om zo veel mogelijk welzijnstechnologie in de zorg voor ouderen te gebruiken en ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil gebruik kan maken van bewaking op afstand. De middelen kunnen dan anders worden verdeeld en gezondheidspersoneel kan zich meer richten op zorgbezoeken overdag in plaats van 's nachts.

Uit een ander onderzoek onder Zweedse gemeentes en regio's kwamen dezelfde aantallen tevreden gebruikers naar voren. 95 procent van de mensen die nachtcamera's hebben geprobeerd, wilde ze houden. Christer Fransson is ervan overtuigd dat welzijnstechnologie een vaste factor in de zorg voor ouderen wordt en dat er goede ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de toekomst.

Hoe werkt bewaking op afstand?

Visit is een systeem voor bewaking op afstand dat milieuvriendelijker en minder ingrijpend is dan fysieke huisbezoeken. Voor gemeentes is het een veilige manier om welzijnsbezoeken uit te voeren. Het alternatief voor bewaking op afstand is bezoeken aan huis door zorgpersoneel en meestal gaat het hierbij om bezoeken 's nachts, om te controleren of de gebruiker veilig in zijn of haar bed ligt.

De Visit-camera is eenvoudig op de juiste plek te installeren. Een centrale medewerker activeert de camera op een vooraf ingesteld tijdstip om te controleren of het goed gaat met de gebruiker. Wanneer de camera niet in gebruik is, is hij op de muur of het plafond gericht. De planning van controles via camera werkt hetzelfde als bij gewone bezoeken aan huis. De gebruiker en zijn familie spreken samen met de dienstverlener af hoe laat de camera wordt geactiveerd en wanneer de gebruiker moet worden gecontroleerd. Alleen geautoriseerd personeel mag deze controle uitvoeren en er wordt een logboek bijgehouden, met daarin wat er is gedaan, wanneer en door wie. Er worden geen (video)beelden opgeslagen.

Wilt u meer weten?

Lees onze publicatie Remote monitoring increase security & integrity.

Diensten en producten

Virtuele controles

Visit