Remote monitoring with Doro Visit of a woman sleeping

Ökad trygghet och integritet med fjärrtillsyn för samhällets äldre

I Uddevalla kommun digitaliserar man för en smartare äldreomsorg. En del av projektet innefattar att öka användningen av fjärrtillsyn.

”Fjärrtillsyn får användarna att känna sig mer trygga, då de slipper bli väckta mitt i natten och känna olust."

Christer Fransson

Avdelningschef för socialtjänsten i Uddevalla

Många nöjda användare och personal har resulterat i målbilden att minska personalen på natten med 25 procent, vilket kan spara in miljoner, som kan omfördelas och användas mer effektivt och investeras i andra digitala hjälpmedel för äldre. Careium tog del av Christer Frans­sons tankar och erfarenheter kring fjärrtillsyn. Som avdelningschef för socialtjänsten i Uddevalla jobbar han nära frågor av det slaget.

Flera fördelar med fjärrtillsyn

I Uddevalla är det totalt 60 stycken som har tillsynsbesök, och 21 av dessa har fjärrtillsyn (april 2021). Målet framöver är att alla som vill ska ha fjärrtillsyn, och att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen i så stor utsträckning som möjligt. Det kan möjliggöra att resursutnyttjandet inom hemtjänsten kan förbättras. Personalen kan fokusera mer på omsorgsbesöken som äger rum under dagen istället för nattetid.

Ytterligare en studie från Sveriges Kommuner och Regioner visar på samma riktning av nöjda användare. 95 procent av användarna som provat nattkamera väljer att fortsätta. Christer Fransson är övertygad att välfärdstekniken är här för att stanna inom äldreomsorgen, och att den har mycket goda utvecklingsmöjligheter i framtiden.

Hur fungerar fjärrtillsyn?

Visit är ett system för fjärrtillsyn som är mer miljövänligt och mindre påträngande än fysiska hembesök. Visit är ett säkert och tryggt sätt för kommuner att utföra tillsyner. Alternativet till fjärrtillsyn är besök av hemtjänstpersonal. I många fall görs då besök nattetid utan annan åtgärd än tillsyn.

Visit kameran är enkel att installera där den behövs. En larmoperatör startar vid avtalade tidpunkter kameran och kontrollerar att allt ser väl ut. När kameran inte används riktas den mot taket eller väggen. I likhet med den planering som görs för vanliga hembesök kommer användaren, närstående och tjänsteleverantören överens om vilka tider kameran ska vara aktiverad och när tillsyn får utföras. Endast behörig personal får utföra tillsynen, och en händelselogg förs över vem som har utfört tillsynen och vid vilken tidpunkt. Inga bilder eller filmer sparas.

Tjänster och produkter

Fjärrtillsyn

Visit