Digitalt tilsyn med Doro Visit av en kvinne som sover

Økt trygghet og integritet med fjernovervåking av samfunnets eldre

I Uddevalla kommune digitaliserer man for en smartere eldreomsorg. En del av prosjektet innebærer å øke bruken av fjernovervåking.

Digitalt tilsyn får brukerne til å føle seg tryggere ettersom de slipper å bli vekket midt på natten og bli forstyrret.»

Christer Fransson

Avdelingsleder for helsetjenesten i Uddevalla

Mange fornøyde brukere og personale har resultert i målet om å redusere antall arbeidere med 25 prosent på natten, noe som kan innspare millioner – midler som kan omfordeles og brukes mer effektivt og investeres i andre digitale hjelpemidler for eldre. Careium tok del i Christer Franssons tanker og erfaringer rundt digitalt tilsyn. Som avdelingsleder for helsetjenesten i Uddevalla kommune jobber han mye med slike spørsmål.

Flere fordeler ved digitalt tilsyn

I Uddevalla er det totalt 60 personer som får tilsyn, og 21 av disse har dette digitalt (april 2021). Målet fremover er at alle som vil skal få fjernovervåking, og at vi bruker velferdsteknologi i størst mulig grad innen eldreomsorgen. Dette kan gjøre det mulig å forbedre ressursutnyttelsen i hjemmetjenesten. Personalet kan fokusere mer på omsorgsbesøkene som finner sted om dagen i stedet for om natten.

En annen studie fra SKA (Sveriges Kommuner og Regioner) viser til de samme resultatene. 95 prosent av brukerne som har prøvd nattkamera velger å fortsette. Christer Fransson er overbevist om at velferdsteknologien er kommet for å bli i eldreomsorgen, og at den har svært gode utviklingsmuligheter i fremtiden.

Hvordan fungerer fjernovervåking?

Careium Visit er et system for digitalt tilsyn som er mer miljøvennlig og mindre påtrengende enn fysiske hjemmebesøk. Visit er en sikker og trygg måte for kommuner å utføre tilsyn på. Alternativet til fjernovervåking er besøk av hjemmetjenesten. I mange tilfeller er dette da besøk om natten uten andre tiltak enn tilsyn.

Careium Visit-kameraet er enkelt å installere. En alarmoperatør starter kameraet og kontrollerer at alt ser bra ut ved avtalte tidspunkter. Når kameraet ikke er i bruk, rettes det mot taket eller veggen. I likhet med planleggingen som gjøres for vanlige hjemmebesøk, blir brukeren, pårørende og tjenesteleverandøren enige om hvilke tider kameraet skal være aktivert og når tilsyn skal utføres. Kun autorisert personell har lov til å utføre kontrollen, og en hendelseslogg føres over hvem som har utført kontrollen og til hvilket tidspunkt. Ingen bilder eller videoer blir lagret.

Tjenester og produkter

Fjernovervåking

Visit