CareMobile

CareMobile er en trygghetstelefon som kun bruker IP/GSM, og som overfører alarmer til alarmsentralen via GSM/GPRS-nettverket. Den er alltid oppkoblet, og overvåkes kontinuerlig via et "hjerteslag" som sendes hvert andre minutt. Hvis forbindelsen blir brutt, sendes et varsel automatisk. Med et rimelig SIM-kort for roaming er denne trygghetstelefonen ideell i tilfeller der klienten ikke har telefonlinje. Den leveres med én Enzo radioutløser, støttes av i-care® online og fungerer med en lang rekke Telecare-radioutløsere, falldetektorer, sengesensorer, døralarmer osv. for tilpasning til individuelle behov.
  • Kontinuerlig overvåking

  • Fjernoppdateringer og -tjenester

  • Plug and play-installasjon

Velg farge:

Grå

Hvordan virker det?

CareMobile er en enhet som kun bruker IP/GSM, som alltid er oppkoblet og overvåkes kontinuerlig. Hvis forbindelsen blir brutt, sendes et varsel automatisk for å sikre at brukeren alltid kan foreta en alarmoppringning. Alarmer overføres til alarmsentralen via GSM/GPRS-nettverket med alarmprotokollen SCAIP eller UMO-XML. (Protokollen CENELEC TS 50134-9:2018 blir snart tilgjengelig.) CareMobile støttes av i-care® online, en webportal som gir brukervennlig oversikt over alle digitale trygghetstelefoner fra tjenesteleverandøren. Den har også mulighet for stille omprogrammering, kontroll av signalstyrke og fjernprogrammering av en alarmutløser.

Hvilket problem løser det?

Stigende kostnader til fasttelefonlinjer og utbredelsen av mobiltelefoner har ført til at stadig flere ikke har en tradisjonell telefonlinje (PSTN). CareMobile gjør det mulig å installere trygghetstelefon på steder uten fast telefonlinje ved å bruke et rimelig SIM-kort for roaming (ikke knyttet til noen teleoperatør). Digital telecare har et enormt potensial innen fremtidens trygghetsalarmer og helsevesen. Denne IP/GSM-løsningen er utviklet for å integreres med nye digitale infrastrukturer, og tilbyr pålitelighet, effektivitet og kvalitet.

Håndbøker

QSG Doro CareMobile

Last ned
Håndbok på annet språk

Manual Doro CareMobile

Last ned
Håndbok på annet språk

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønske å komme i kontakt med oss?

 

Kontakt oss 

Brukerstøtte

Har du brug for support angående vores tjenester og produkter? Her finder du al den hjælp, du behøver.

 

Brukerstøtte