Family gathering drinking coffee

Trygghet og oppfølging med i-care® plus

i-care® plus er en applikasjon som gir familie og venner innsikt i omsorgen for sine kjære. Med appen kan de håndtere alarmanrop. Ved å involvere familie og venner kan vi gi trygghet både for brukeren, pårørende og andre støttepersoner.

 

Med applikasjonen kan de håndtere alarmanrop og snakke med brukeren via alarmenhetens høyttalertelefon. Med GPS lar applikasjonen omsorgspersoner se nøyaktig hvor brukeren er på et kart. Hendelses- og alarmhistorikk vises i i-care® plus, og familie og venner kan chatte med hverandre for å sikre at alt er i orden. Det skaper trygghet for alle, i tillegg til å gi familie og venner mulighet for å involvere seg i trygging av sine kjære.

Fordelt ansvar

Når brukeren utløser en alarm, sendes et varsel med lyd via i-care® plus til den registrerte mottakeren av alarmen. Vedkommende vil ha muligheten til å svare på alarmen ved å godta eller avslå den. Ubehandlede eller avslåtte alarmer vil bli videresendt til neste kontakt i alarmkjeden. Dette kan være en annen omsorgsperson eller en alarmsentral.

Hvis alarmen godtas, vil vedkommende ringe alarmenheten gjennom appen og kommunisere direkte med brukeren. De kan også chatte med andre omsorgspersoner om hendelse og hvilke handlinger som ble utført.

I tillegg til alarmhåndtering kan familie og venner se alarmenhetens status, for eksempel batterinivå og signalstyrke, og GPS-posisjon inkludert sist kjente plassering. De kan også se brukerens skrittantall, hendelseshistorikk, geofence-innstillinger, andre registrerte omsorgspersoner og deres rekkefølge i alarmkjeden.

Grensesnitt og alarmanrop som kan håndteres i i-care® plus

 • Manuelt utløste alarmer
  Brukeren utløser en alarm ved å trykke på en alarmknapp

 • Geofence alarm
  Automatisk alarm hvis bruker forlater en definer sikker sone

 • Fall alarm
  Automatisk alarm ved fall

 • Teknisk alarm
  Automatisk alarm hvis enhet har lavt batteri eller mangler signal
 • Enhetens posisjson på kart og historikk
  Bare hvis bruker anvender Abby eller Careium 450

 • Pleiere
  Alle pleiere som er tilkoblet en bruker, og hvilken plass de har i alarmkjeden

 • Alarm enhets status
  Batterinivå og signalstyrke

 • Ring
  Mulighet for å ringe enhet når alarm er utløst

Trygghet og frihet for eldre mennesker

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens. Livet endrer seg når man får en diagnose. GPS -  alarmer legger til rette for at eldre skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

Kvinne som bruker i-care online på stasjonær datamaskin Kvinne som bruker i-care online på stasjonær datamaskin

i-care® online

Vår nettbaserte tjeneste gir deg en oversikt over alarmverktøyene dine. i-care® online er tilgjengelig hele døgnet. Tjenesten tilbyr avstandsovervåking og lar deg administrere og se status, i sanntid, for alle dine installerte trygghetsalarmer.