Careium, tidligere Doro Care

Fremtidens omsorg er her

De eldre generasjonene er sprekere, sunnere og mer selvstendige enn noen gang. En aldrende befolkning medfører samfunnsutfordringer. Det er her teknologibasert omsorg kommer inn i bildet og tilbyr kvalitetssikrede, kostnadseffektive, digitale sikkerhetsløsninger som lar eldre leve selvstendig lenger.

Thoughts and insights